پتروشیمی

تمدید عدم مجوز واردات برای برخی محصولات پتروشیمی از سوی هند

/
استانداردهای جدید سازمان ملی استاندارد هند برای واردات محصولات پتروشیمی یادشده ابتدا قرار بود از ژانویه 2021 اجرا شود.