بورس، بازار سرمایه امید یا نگرانی ؟

بازار بورس ، امید یا نگرانی؟

این روزها خبرهای بیشماری  پیرامون سرمایه گذاری در بازار بورس مطرح میشود. از یک سو خبرهای امید بخشی از سوی دولت مردان مبنی بر حمایت و تشویق به سرمایه گذاری در این بازار ، عرضه های اولیه شرکت های بزرگ دولتی طی ماه های گذشته از جمله نماد های؛

تملت ، صبا تامین ، زکوثر و از همه مهمتر شستا

و از سوی دیگر نگرانی های برخی از تحلیل گران و فعالان بازار سرمایه مبنی بر عدم تناسب بین قیمت های کشف شده در بازار با ارزش ذاتی قیمت سهام یا به اصطلاح حباب قیمتی ، باعث سردرگمی سرمایه گذاران شود اینکه آیا ورود به بازار سرمایه با این سطح از حمایت دولت کار درستی است یا حباب قیمتی به زودی باعث سقوط بازار خواهد شد؟

کلاسه شرکت های بورس تهران

به طور کلی میتوان شرکت های فعال در بازار سرمایه را به سه گروه عمده طبقه بندی نمود:

گروه اول شرکت هایی با میزان دارایی و سود آوری بالا ، شرکت هایی که به دلیل ذات ارزشمند خود همواره به عنوان یکی از اصلی ترین و شاید بتوان گفت پایه ای ترین شرکت های سرمایه گذاری شناخته می شوند. نماد فلزات اساسی ، مواد غذایی ، فراکاپ ها ، شرکت های واسط و سرمایه گذاری و… از این دست بوده و همواره تمایل سرمایه گذاران عمده بورس به سوی این شرکت ها می باشد.

گروه دوم شرکت هایی هستند که به دلیل ماهیت فعالیت ، آینده روشنی از عملکرد و سود آوری را پیش رو دارند. این گروه از شرکت ها در بررسی ها و تحلیل ها شاید از جذابیت کمتری برخوردار باشند ، اما به دلیل هم ترازی بین قیمت بازار و ارزش ذاتی می توانند امید سود آوری بالا و تحقق اهداف را برای سرمایه گذاران داشته باشند. حوزه های دارویی ، مواد معدنی ، حمل و نقل و پتروشیمی و … را میتواند از این دست از شرکت ها قرارداد.

اما گروه سومی از شرکت ها نیز وجود دارند که به دلیل عدم شفافیت در فعالیت ها و یا خرید و فروش های سفته بازی در بازار سرمایه ، ریسک های زیادی داشته و قیمت های معامله شده در بازار بسیار بیشتر از ارزش ذاتی آنها می باشد.

سرمایه گذاری موفق

نکته مهمی که سرمایه گذاران در بورس تهران می بایست به آن توجه نمایند این است که سرمایه گذاری در بازار سرمایه ، موضوعی آینده نگر است. افراد می بایست بر اساس ارزیابی فعالیت های گذشته یک شرکت ، بررسی ارزش ذاتی دارایی ها ، شناخت بازار فعالیت و سود آوری یک شرکت اقدام به سرمایه گذاری نموده، تا ریسک حاصل از ورود به بازار به کمترین مقدار رسیده و اهداف محقق شده از جذابیت بالایی برای سرمایه گذار برخوردار باشد.
شاید بتوان پاسخ سوال مطرح شده را در مقایسه ارزشمندی شرکت ها دانست . هرچه میزان ارزشمندی سهم با قیمت های مورد معامله اختلاف بیشتری داشته باشد می بایست بررسی عمیق تری از سوی سرمایه گذار صورت پذیرد.
در سال پیش رو که به دلیل حمایت دولت و حجم بالای ورود نقدینگی شاهد حرکت های مثبت در بازار سرمایه خواهیم بود ، توجه به ارزش ذاتی فعالیت ها بیش از پیش اهمیت پیدا میکند. توصیه می شود سرمایه گذاران ابتدا نسبت به بررسی ذات فعالیت و جایگاه شرکتها در بازار اقدام و با تحلیل های بنیادی و ارزیابی صورت های مالی ، شرکت مناسب سرمایه گذاری را انتخاب نموده و پس از آن با تحلیل تکنیکال در قیمت مناسب نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایند.