قیمت مواد پلیمری پلیمر پلاست مولایی

بورس کالا معاملات مواد اولیه پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 31 فروردین ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 51  هزار و 61 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 33،516 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 65.6 درصد شد.

معاملات پلیمر پی وی سی  PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 353,709 353,709 353,709 353,709 0 20 20 پتروشیمی آبادان 
PVC S60 Bandar سلف (مچینگ) 347,097 347,097 347,097 347,097 0 22 22 پتروشیمی بندرامام 
0 42 42
معاملات پلیمراکریلونتیریل بوتادین استایرن ABS  در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz سلف 584,789 584,789 584,789 584,789 550 375 260 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 584,789 655,888 672,058 695,569 130 270 130 پتروشیمی قائدبصیر
680 645 390
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی 459,826 459,826 459,826 459,826 161 161 161 پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی 459,826 459,826 459,826 459,826 444 444 444 پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid نقدی 445,691 445,691 445,691 445,691 806 343 343 تخت جمشید
1,411 948 948

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی (مچینگ) 314,705 314,705 314,705 314,705 0 198 198 پتروشیمی امیر کبیر
LLD 209 Amir نقدی 314,705 314,705 314,705 314,705 4,510 3,124 2,508 پتروشیمی امیر کبیر
LL 0209KJ نقدی 315,804 354,359 354,378 354,509 88 209 88 پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam نقدی 319,098 320,690 321,507 321,840 66 110 66 پتروشیمی جم 
LLD 209 Arak نقدی 314,705 314,705 314,705 314,705 1,000 440 280 شازند اراک
20BF5 (پودر) نقدی 312,721 0 0 0 100 0 0 مهاباد
mahabad(پودر) 22B01 نقدی 305,264 0 0 0 400 0 0 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad نقدی 314,705 314,705 314,705 314,705 240 24 24 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 314,705 314,705 314,705 314,705 0 72 72 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 314,705 314,705 314,705 314,705 720 576 360 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad نقدی 314,705 0 0 0 360 0 0 مهاباد
7,484 4,753 3,596
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی 346,006 357229 359920 362666 132 242 132 پتروشیمی لاله
132 242 132

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
62N07 miandoab نقدی 237,076 0 0 0 240 24 0 پتروشیمی میاندوآب
62N07UV miandoab نقدی 241,469 0 0 0 240 0 0 پتروشیمی میاندوآب
5030 EA نقدی 244,786 244786 244786 244786 506 77 77 پتروشیمی تبریز
52518 Jam نقدی (مچینگ) 237,076 237076 237076 237076 0 121 121 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی 237,076 237076 237076 237076 2508 1749 1540 پتروشیمی جم
(پودر) 62N07 نقدی 229,964 229964 229964 229964 250 40 40 پتروشیمی لرستان
54B04 lorestan نقدی 237,076 237076 237076 237076 240 24 24 پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 241,469 241469 241469 241469 1104 144 144 پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan نقدی 241,469 241469 241469 241469 240 24 24 پتروشیمی لرستان
5328 2203 1970
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی 275,031 289000 291429 295559 2000 3180 2000 پتروشیمی بندرامام
Bl3 Jam نقدی 275,031 278489 279477 280920 1012 1221 1012 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar نقدی 275,031 290389 293108 299899 1728 2952 1728 کرمانشاه باختر
4740 7353 4740
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840 Tabriz نقدی 260,087 276887 280619 282000 1100 1518 1100 پتروشیمی تبریز
1100 1518 1100

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 284,366 284366 284366 284366 0 80 80 پتروشیمی امیر کبیر
EX3 AmirKabir نقدی 284,366 284366 284366 284366 2500 1450 1350 پتروشیمی امیر کبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 291,991 291991 291991 291991 0 110 110 پتروشیمی جم
CRP100N jam نقدی 291,991 291991 291991 291991 2508 1562 1254 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 311,558 311558 311558 311558 0 100 100 شازند اراک
CRP100B Arak نقدی 311,558 311558 311558 311558 1000 600 600 شازند اراک
6008 3902 3494

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی (مچینگ) 258,964 258964 258964 258964 0 308 308 پتروشیمی آریا ساسول
5110 Arya نقدی 258,964 258964 258964 258964 1518 1210 924 پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam نقدی (مچینگ) 258,964 258964 258964 258964 0 66 66 پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam نقدی 258,964 258964 258964 258964 924 968 638 پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar نقدی (مچینگ) 258,964 258964 258964 258964 0 48 48 کرمانشاه باختر
EX5 Bakhtar نقدی 258,964 258964 258964 258964 480 192 120 کرمانشاه باختر
EX5 Marun نقدی (مچینگ) 258,964 258964 258964 258964 0 66 66 پتروشیمی مارون
EX5 Marun نقدی 258,964 258964 258964 258964 2728 1056 748 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr نقدی 258,964 258964 260297 261669 2002 2541 2002 پتروشیمی مهر
7652 6455 4920

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG781 سلف 224,880 335999 343316 350350 1012 1716 1012 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG785 سلف 220,343 317777 321092 327899 1474 2398 1474 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG821 سلف 235,897 343899 355118 368899 528 792 528 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG825 سلف 228,984 309888 313661 317939 1584 2288 1584 پتروشیمی شهید تندگویان
4598 7194 4598

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LFI 2119 نقدی (مچینگ) 335,928 335928 335928 335928 0 176 176 پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2119 نقدی 335,928 335928 335928 335928 1408 616 462 پتروشیمی آریا ساسول
2420h نقدی 335,928 335928 335928 335928 550 308 220 امیر کبیر
0075 Bandar نقدی 335,928 366879 370225 372564 800 2020 800 پتروشیمی بندرامام
020 Bandar نقدی (مچینگ) 335,928 335928 335928 335928 0 80 80 پتروشیمی بندرامام
020 Bandar نقدی 335,928 335928 335928 335928 1200 1290 1110 پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan نقدی 335,928 335928 335928 335928 1008 312 240 پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale نقدی 335,928 335928 335928 335928 902 330 242 پتروشیمی لاله
2102TX00-lale نقدی 335,928 335928 335928 335928 308 66 66 پتروشیمی لاله
2100lale نقدی 359,443 425425 428684 431633 220 594 220 پتروشیمی لاله
6396 5792 3616
معاملات پلیمر  پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی (مچینگ) 422,271 422271 422271 422271 0 48 48 پلی پروپیلن جم
YI250 polynar نقدی (مچینگ) 422,271 422271 422271 422271 0 40 40 پلی نار
ZH 550J navid نقدی (مچینگ) 422,271 422271 422271 422271 0 42 42 نوید زر شیمی
0 130 130

معاملات پلیمر  پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz نقدی 325,188 325920 326290 326589 170 180 170 پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz نقدی (مچینگ) 325,188 325188 325188 325188 0 10 10 پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz نقدی 325,188 325188 325188 325188 170 85 75 پتروشیمی تبریز
340 275 255
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 224,139 317889 319643 321000 506 1056 506 پتروشیمی شهید تندگویان
TG641 سلف 215,800 215800 215800 215800 1166 1232 1166 پتروشیمی شهید تندگویان
TG645 سلف 211,529 238059 240797 250250 3520 3872 3520 پتروشیمی شهید تندگویان
5192 6160 5192

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک