قیمت مواد پلیمری پلیمر پلاست مولایی

بورس کالا و معاملات مواد اولیه پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 4 اردیبهشت 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1202 jamshid نقدی تخت جمشید  433,051 0 0 0 101 0 0
1220Takhte- jamshid نقدی تخت جمشید 411,086 411,086 411,086 411,086 706 202 202
1220 shazand نقدی شازند اراک 411,086 411,086 411,086 411,086 504 181 181
1,311 383 383
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) مهاباد 314,705 314,705 314,705 314,705 0 24 24
0 24 24
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
52518 Jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم  237,076 237,076 237,076 237,076 0 66 66
0 66 66
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
CRP100N jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 291,991 291,991 291,991 291,991 0 66 66
0 66 66

معاملات پلیمر  پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
RP 210G نقدی شازند اراک 453,461 0 0 0 200 0 0
200 0 0
معاملات پلیمر  پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SE 50-Sahand سلف پلی استایرن سهند 312,492 312,492 312,492 312,492 300 300 300
300 300 300

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی