قیمت مواد پلیمری

بورس کالا و معاملات مواد اولیه پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 11 اردیبهشت 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1202 jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید  433,272 0 0 0 101 0 0
1220Takhte- jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید 411,296 411,296 411,296 411,296 605 423 423
1220 shazand نقدی شازند اراک 411,296 411,296 411,296 411,296 504 121 121
1,210 544 544
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
1922T lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله 334,186 334,186 334,186 334,186 0 22 22
0 22 22

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
PET-BG735 سلف پتروشیمی تندگویان  216,844 385,789 385,789 385,789 22 220 22
PET-BG781 سلف پتروشیمی تندگویان 223,279 366,789 370,092 389,999 1,012 1,914 1,012
PET-BG785 سلف پتروشیمی تندگویان 218,775 352,389 361,157 367,777 1,012 1,738 1,012
PET-BG821 سلف پتروشیمی تندگویان 234,218 380,890 388,394 393,669 1,540 2,420 1,540
PET-BG825 سلف پتروشیمی تندگویان 227,354 373,899 380,869 389,989 2,002 2,882 2,002
5,588 9,174 5,588
معاملات پلیمر  پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
552R Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 405,226 405,226 405,226 405,226 0 24 24
0 24 24
معاملات پلیمر  پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
RP 210G نقدی شازند اراک 436,432 0 0 0 300 0 0
300 0 0
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
SE 50-Sahand نقدی پلی استایرن سهند 323,097 323,097 323,097 323,097 330 330 330
330 330 330

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی