قیمت مواد پلیمری پلیمر پلاست مولایی

بورس کالا و معاملات مواد اولیه پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

معاملات پلیمر پی وی سی  PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) پتروشیمی آبادان  353,709 353,709 353,709 353,709 0 20 20
PVC S60 Bandar سلف (مچینگ) پتروشیمی بندرامام  347,097 347,097 347,097 347,097 0 22 22
0 42 42
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) مهاباد 314,705 314,705 314,705 314,705 0 96 96
0 96 96
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
52518 Jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 237,076 237,076 237,076 237,076 0 506 506
54B04 lorestan نقدی (مچینگ) پتروشیمی لرستان 237,076 237,076 237,076 237,076 0 96 96
0 602 602

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
EX5 Bakhtar نقدی (مچینگ) کرمانشاه باختر 258,964 258,964 258,964 258,964 0 144 144
0 144 144
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
2420E02-kordestan نقدی (مچینگ) پتروشیمی کردستان 335,928 335,928 335,928 335,928 0 72 72
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله 335,928 335,928 335,928 335,928 0 22 22
0 94 94
  • 100 درصد عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری دربورس کالا معامله گردید. از مجموع 4598 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه 4598 تن معامله صورت گرفت.
  • 82.3 درصد عرضه های پلی وینیل کلراید در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 11756 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه 9681 تن معامله صورت گرفت.
  • 75.7 درصد عرضه های پلی پروپیلن شیمیایی دربورس کالا معامله گردید. از مجموع 3253 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه 2462 تن معامله صورت گرفت.
  • 61.1 درصد عرضه های پلی پروپیلن نساجی دربورس کالا معامله گردید. از مجموع 16018 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه 9794 تن معامله صورت گرفت.

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی