تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که ایفای تعهد ارزی نکردند

در خصوص عدم ایفای تعهد ارزی، تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که ایفای تعهد ارزی نکردند؛

به گزارش پلیمر پلاست مولایی بنقل از سایت سازمان توسعه تجارت، در اجرای بند ج ماده 7 دستورالعمل کار گروه پایش رفتار تجاری و مستند به نامه شماره 41693 م/خ مورخ 1399/02/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات، سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغیه ای برای بنگاههای صادراتی به قرار ذیل صادر کرد.

دارندگان کارت های بازرگانی ( حقیق و حقوقی ) که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده اند، در خصوص تعلیق کارتهای بازرگانی آنها به صورت زیر اقدام خواهد شد:

– واحدهای غیر تولیدی از تاریخ 99/04/07
– واحدهای تولیدی از تاریخ 99/04/31

گفتنی است در صورت ایفای تعهد ارزی و ارائه تاییدیه بانک مرکزی کارت بازرگانی واحدها رفع تعلیق می گردد. این اطلاعیه به منزله ابلاغ به کلیه بنگاههای صادراتی محسوب می شود یادآور می گردد کارگروه پایش رفتار تجاری براساس تبصره بند 6 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام می نماید.

کارت بازرگانیپلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

تامین کننده مواد اولیه پلاستیک