داستان فروردین پی وی سی

هفته اول ، آرام

به گزارش پلیمر پلاست مولایی به نقل از انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان، شیوع ویروس کرونا (کوید 19) باعث کاهش مصرف جهانی و نزولی شدن قیمت نفت و همپچنین فراورده ها و محصولات پتروشیمی گردید. به تبع آن قیمت داخلی پی وی سی  در بورس کالا نیز نزولی گردید به طوریکه دفتر توسعه صنایع تکمیلی در اولین اعلام قیمت سال 99 قیمت گروه پی وی سی را با 11 درصد کاهش نسبت به هفته قبل اعلام نمود. در پی آن برای اولین معامله در سال 99 پتروشیمی ها با عرضه 8504 تنی وارد بازار شدند که برای این مقدار 74 درصد تقاضا و به تبع آن 65 درصد معامله معادل 5600 تن ثبت گردید و بجز گرید 6834 امولشن با 5 درصد رقابت سایر گریدها بر روی قیمت پایه معامله گردیدند.

قسمتی از مواد که به مچینگ رفته بود در طول هفته تدریجا به فروش رسید. دراین هفته جمعا 36 درصد کل عرضه های بازار پلیمر در روز معاملات به فروش رسید که نشان از یک هفته آرام برای بازار پلیمر بود.

هفته دوم ، خوب

هفته دوم با افزایش 2 درصدی قیمت دلار نیمایی و کاهش 11 درصدی گرید های سوسپانشن و 5 درصدی گریدهای امولشن آغاز گردید. به طوریکه برای معامله در روز 19 فروردین پتروشیمی ها با عرضه 8604 تنی وارد تالار بورس گردیدند که برای این مقدار 114 درصد تقاضا و 93 درصد معامله معادل 8020 تن ثبت گردید.

در هفته ای که 45 درصد عرضه های کل بازار پلیمر معامله گردیدند معامله 93 درصدی عرضه های پی وی سی اکثرا با قیمت پایه نشان از یک هفته خوب برای همه ذینفعان بازار بود.

گرید 65

بر اثر معاملات هفته دوم ریزش بزرگی در بازار آزاد برای گرید 65 اتفاق افتاد به طوریکه قیمت ها که در اواسط اسفند تا مرز 17 هزار تومان صعود کرده بود وارد کانال 10 هزار تومان شد. این در حالی بود که موعد تحویل قسمت عظمی ازپی وی سی هایی  که در اسفند ۹۸ به فروش رسیده بودند در اردیبهشت 99 می باشد.

هفته سوم ، طوفانی

علاوه بر کاهش قیمت جهانی در سومین هفته که هفته آخر فروردین نیز بود ، قیمت دلار نیمایی نیز حدود 2 درصد کاهش پیدا کرد و در مجموع باعث کاهش 7 درصدی قیمت های پایه گردید.

تنوع عرضه گرید های پی وی سی در این هفته با عرضه گرید 6644 امولشن به 4 گرید معادل 8202 تن برای معامله در روز 26 فروردین رسید اما تقاضایی معادل 192 درصد عرضه ها طوفانی در معاملات این روز ایجاد کرد به طوریکه 100 درصد عرضه ها با رقابتی بین 5 تا 18 درصد معامله گردیدند.

 در این روز میانگین رقابت انجام شده معادل 9.8 درصد به ارزش ریالی 70 میلیارد ریال بود تا تالار بورس را تبدیل به رینگ بورس نماید.

عواملی ذیل موثر در به پا شدن طوفان هفته آخر بودند:

  • شروع به کار مجدد واحد های تولیدی
  • احساس ایجاد کف قیمتی برای پی وی سی
  • جلوگیری از سوختن سهمیه  در هفته آخر ماه
  • رفتار هیجانی خریدارن
  • و در آخر ورود سفته بازان برای جلوگیری از کاهش قیمت پی وی سیدر بازار آزاد

فروردین معتدل

اما به طور کلی در فروردین ماه مقدار 30568 تن پی وی سی در تالار بورس عرضه شد، که برای این مقدار 125 درصد تقاضا ثبت گردید. در کل 27928 تن به میزان 91 درصد عرضه ها به ارزش ریالی 250 میلیارد تومان معامله گردید. در این بین 76 میلیارد ریال معادل 3.1 درصد قیمت پایه، رقابت صورت پذیرفته است.

ضایعات پلیمری گرانول

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده مواد اولیه پلیمر و پلاستیک و محصولات پتروشیمی

2 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.