داستان ناتمام بازرگانی پتروشیمی

داستان ناتمام بازرگانی پتروشیمی

به گزارش پلیمر پلاست مولایی بنقل از پتروتحلیل: در حالی روز گذشته با پایان وقت اداری و پس از برگزاری مجمع بازرگانی پتروشیمی در اوایل خرداد ماه، برای این شرکت مدیرعامل جدید از سوی هیات مدیره ای جدید انتخاب شد که مدیرعامل قبلی تنها یک ماه در این سمت باقی بود، از سوی دیگر هنوز رای دادگاه درباره دو پرونده بازرگانی پتروشیمی که به شکایت هلدینگ خلیج فارس از شرکت بازرگانی پتروشیمی برای پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون‌یورویی» و پرونده دوم نیز «پرونده تخلف۶ ‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی» شرکت بازرگانی پتروشیمی است، صادر نشده است. اما گفته می شود بررسی های دادگاه به نتایج پایانی رسیده است.

حال در بحبوحه اعلام رای دادگاه برای این دو پرونده، پرونده دیگری سرباز کرده است. و این پرونده تخلفات مدیرعامل پیشین اسپک در پرونده “طبری” است. رقم پرونده بازرگانی پتروشیمی در حالی حدودا ٧.٥ میلیارد دلار و به فروش ٨ میلیارد دلاری نفت در تحریم ها رسیده است که به نظر می رسد به غیر از مدیرعامل اسبق بازرگانی پتروشیمی که متواری است و مدیرعامل پیشین اسپک، افراد دیگری هم برای پنهان ماندن برخی ابهامات و البته همدستان آنها، سخت در تلاش هستند.

به طوری که ترجیح دادند با پایان وقت اداری و یک روز پیش از تعطیلات دست به برکناری مدیرعامل آن در جلسه ای با حضور مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس پیش از ثبت قانونی اعضای حقوقی شرکت بزنند. گفته می شود فردا در سکوت خبری قرار است مدیرعامل جدید این شرکت معارفه  شود و حال این سوال مطرح می شود که این تغییرات ناگهانی، چه کسانی را از مجازات نجات می دهد؟!

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده محصولات پلیمری و مواد اولیه پلاستیک