درخواست همتی از بانک ها

اقدامات بانک‌ها نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

همتی با تأکید براینکه نظر ریاست قوه قضائیه در خصوص نحوه وصول مطالبات بانکها، مورد تأکید و حمایت بانک مرکزی است،گفت:بانک‌ ها بایستی حداکثر همراهی با تولیدکنندگان داشته و از هرگونه اقداماتی که منجربه تعطیلی واحد تولیدی می شود، جداً ‌پرهیز نمایند.

به گزارش پلیمر پلاست مولایی بنقل از خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی در خصوص مطالبات بانک‌ها نوشت: نظر ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه وصول مطالبات بانک، مورد تأکید و حمایت بانک مرکزی است. اصل پیگیری به موقع مطالبات بانک ها امری ضروری است، اما، این امربه هیچ وجه نبایستی  منجربه تعطیلی حتی یک واحد تولیدی بشود. محاسبه بدهی آنها نیز بایستی برمبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

بانک ها به موجب قوانین و مقررات موظف هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپرده گذاران درجهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات ناگزیز از اقدامات قانونی هستند. ولی، این نکته نیز مهم است که بایستی حداکثر همراهی با تولیدکنندگان داشته و از هرگونه اقداماتی که منجربه تعطیلی واحد تولیدی می شود، جداً ‌پرهیز نمایند.

سال رونق و جهش تولید

بانک مرکزی بیشترین تاکید و اقدامات را در حمایت از بنگاههای  تولیدی و درجهت تحقق شعار رونق و جهش تولید، انجام داده وتلاش کرده است که  با آسیب شناسی دقیق موضوع،   بعضی از مقررات را که در این رابطه اثرگذاری داشته  اند، تدوین یا اصلاح کند. از جمله آنها، اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غیر جاری بر مبنای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران (طرح مصوب مجلس ومجمع تشخیص)، و آخرین تصمیم، که مساعدت در امهال واحدهای تولیدی با دریافت صرفاً 7/5 درصدطلب و امهال 5 ساله آن بود، که به تصویب شورای پول واعتبار رسید. از بانکها میخواهم دستورالعملها را به جد اجراکنند.

حمایت از تولید مستلزم داشتن بانکهایی سالم، باثبات، مستحکم می باشد. تسهیلات اعطائی بانکها متعلق به سپرده گذاران است. لذا، برگشت به موقع این منابع، بانکها را درتأمین مالی تولید یاری میکند.

بانکپلیمر پلاست مولایی

 تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک