رشد یک میلیون و ۲۴۰ هزار واحدی شاخص بورس در ۷۳ روز معاملاتی

شاخص بورس

بورس تهران از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته در مدت ۷۳ روز معاملاتی، با ثبت بیش از یک میلیون و ۲۴۰ هزار رشد، بازدهی ۲۴۱ درصدی را در این مدت نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.

به گزارش پلیمر پلاست مولایی به نقل از ایبِنا، در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سال جاری و تا پایان هفته گذشته در مدت ۷۳ روز معاملاتی، تعداد ۶۴۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۷۳۷۲ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال در ۱۰۴ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۳۲۹ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت

  • ۳۸۹ میلیارد و ۵۸ میلیون سهم به ارزش ۳۷۸۴ هزار و ۱۹۹ میلیارد ریال در ۴۳ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۴۳۳ نوبت در بازار اول،
  • ۲۳۵ میلیارد و ۸۹۹ میلیون سهم به ارزش ۳۳۲۶ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال در ۵۸ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۱۳۵ نوبت در بازار دوم،
  • ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار برگه به ارزش ۲۱ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال در ۶ هزار و ۱۸۶ نوبت در بازار بدهی،
  • ۶۶ میلیون و ۳۸۰ هزار قرارداد به ارزش ۲۰ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال در ۵۵۴ هزار و ۳۳۳ نوبت در بازار مشتقه
  • و ۱۶ میلیارد و ۲۱۴ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۲۱۹ هزار و ۳۹۶ میلیارد ریال در یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۲۴۲ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۵۱۲ هزار و ۹۰۰ واحد آغاز کرده است، تا پایان هفته گذشته با یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۷۴۲ واحد رشد، معادل ۲۴۱.۹۱ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۹۸۱ هزار و ۲۹۰ واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۲ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۲۳۹ واحدی به ترتیب ۲۷۰.۵۳ و ۲۰۲.۶۷ درصد افزایش داشته‌اند.

بورس

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی