سطوح پلیمری و کرونا

نتیجه بررسی کرونا بر روی سطوح پلیمری

 مجلات ISI  به بررسی کرونا ویروس انسانی (نوع 1 یا 2) بر روی سطوح مختلف پرداخته‌اند.  نتیجه این بررسی را در پنج مقاله علمی برای عموم منتشر نموده اند. در این گزارش طول عمر  ویروس کرونا انسانی در روی انواع سطوح پلیمری در جدول زیر مشخص شده است:

میزان دقیق زنده ماندن ویروس کرونا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی بنقل از ویکی‌شیمی: میزان دقیق زنده ماندن ویروس کرونا در شرایط محیطی 23 درجه سانتی­گراد و رطوبت نسبی 30%  گزارش شده است. این گزارش به غیر از سطوح پلیمری ، سطوح فلزی را نیز بررسی نموده است. در جدول زیر جنس های استیل ، آلومینیوم و شیشه و طول عمر ویروس بر روی سطوح گزارش شده است:

سطوح پلیمری

ویروس کرونا انسانی در دمای اتاق

در جدیدترین نتیجه گیری این مقاله علمی در سطوح پلیمری و فلزی به این مطلب اشاره شده است که ویروس کرونا انسانی (نوع 2) در دمای اتاق حداکثر تا نه روز روی سطوح (مخصوصاً استیل) زنده می‌ماند.

تاثیر محلول 60% اتانول

تاکید مهم این گزارش پلیمری این است که با اسپری نمودن محلول 60% اتانول بر روی هر سطحی، ویروس کرونا در کمتر از یک دقیقه کشته می‌شود.

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد اولیه پلاستیک محصولت پلیمری و شیمایی