پلیمر پتروشیمی

عرضه اولیه پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

از مجموع 52 هزار و 918 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 21 هزار و 40 تن انجام گرفت و میزان 39.7 درصد معاملات صورت پدیرفت.

معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 535,461 435 0 تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/09/02 535,461 150 0 قاید بصیر
585 0
معاملات استایرن بوتادین رابر – SBR در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/09/26 414,161 378 0 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/09/26 414,161 126 0 بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت فلزی نقدی 1399/09/02 396,141 400 0 تخت جمشید
904 0
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LF 190 Arya پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 273,504 1518 0 آریا ساسول
2420d پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 287,459 550 0 امیر کبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/09/18 273,504 600 0 بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/09/11 273,504 1200 0 بندر امام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/09/02 273,504 600 600 کردستان
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1399/09/02 273,504 110 1078 لاله
2100lale پالت چوبی نقدی 1399/09/02 293,040 44 66 لاله
4622 1744

معاملات پلی اتیلن سبک خطی –  LLDPE در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی نقدی 1399/09/02 218,808 660 2552 امیر کبیر
LLD 209 Arak پالت چوبی سلف 1399/09/11 218,808 1000 0 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/09/02 212,244 570 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/09/02 218,808 768 768 مهاباد
2998 3320
معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1922T Arya پالت چوبی نقدی 1399/09/02 281,877 110 0 آریا ساسول
1922T lale پالت چوبی نقدی 1399/09/02 281,877 88 110 لاله
198 110
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Hi500 پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 204,393 1200 0 بندر امام
6040UA-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 192,681 110 0 تبریز
6070 UA پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 203,104 110 0 تبریز
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 204,393 770 2244 جم
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی 1399/09/02 198,261 230 0 لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/09/02 209,357 888 888 لرستان
3308 3132
معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 220,259 2000 0 بندر امام
bl3 jam پودر جامبوبگ نقدی 1399/09/02 213,651 140 0 جم
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 220,259 110 220 جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/09/02 220,259 864 864 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 220,259 2200 0 مارون
5314 1084
معاملات پلی اتیلن سنگین دوارنی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840(پودر)-tabriz جامبوبگ نقدی 1399/09/02 220,024 50 0 تبریز
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 226,829 1309 0 تبریز
1359 0

معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HEX 4460 (PE80) پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 237,635 110 0 آریا ساسول
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/09/02 236,904 600 1800 امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir) کیسه نقدی 1399/09/02 268,177 1100 0 امیر کبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 244,502 506 2596 جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/09/02 268,177 1500 0 شازند اراک
3816 4396
معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم  بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/02 217,947 1606 0 آریا ساسول
3713 arya پالت چوبی نقدی 1399/09/02 230,358 110 0 آریا ساسول
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/09/02 217,947 814 0 ایلام
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/09/02 217,947 240 0 کرمانشاه باختر
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/09/02 217,947 2508 0 مهر
5278 0
معاملات پلی استایرن انبساطی – EPS  بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 200 tabriz جامبوبگ سلف 1399/09/18 310,110 120 0 تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ سلف 1399/09/11 310,110 120 0 تبریز
240 0
معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری  بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG731 جامبوبگ سلف 1399/09/25 170,466 330 0 تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/09/25 171,918 506 660 تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/09/25 168,531 506 1496 تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/09/25 180,143 506 0 تندگویان
1848 2156
معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی  بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/09/25 168,119 506 1496 تندگویان
TG641 جامبوبگ سلف 1399/09/25 162,002 506 1496 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/09/25 158,870 506 2002 تندگویان
1518 4994

 پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی