ای بی اس گرانول پلیمر پلاست مولایی

عرضه مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 31 هزار و 472 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 16718 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 53.1 درصد شد.

عرضه پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی سلف 1400/02/30 542,094 550 0 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1400/02/26 542,094 180 0 پتروشیمی قائد بصیر
730 0

عرضه پلیمر  استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی نقدی 1400/02/26 436,283 144 0 پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی نقدی 1400/02/26 436,283 416 0 پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid پالت چوبی نقدی 1400/02/26 422,819 640 0 تخت جمشید
1200 0

عرضه پلیمر  پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی نقدی 1400/02/26 278,388 660 3300 امیر کبیر
LL 235F6 jam پالت پلاستیکی سلف 1400/03/18 282,567 220 220 پتروشیمی جم
LLD 209 Arak پالت چوبی نقدی 1400/02/26 278,388 1000 0 شازند اراک
Lorestan(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1400/02/26 270,036 200 0 پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan پالت چوبی نقدی 1400/02/26 278,388 240 240 پتروشیمی لرستان
20BF5 (پودر) جامبوبگ نقدی 1400/02/26 277,129 100 0 پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1400/02/26 270,036 200 0 پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B01 جامبوبگ نقدی 1400/02/26 270,036 100 0 پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1400/02/26 278,388 360 360 پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad پالت چوبی نقدی 1400/02/26 278,388 240 240 پتروشیمی مهاباد
3320 4360

عرضه پلیمر  پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1922T Arya پالت چوبی نقدی 1400/02/26 305,969 66 0 آریا ساسول
1922T lale پالت چوبی نقدی 1400/02/26 305,969 154 0 پتروشیمی لاله
220 0
عرضه پلیمر  پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HI0500UA Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1400/02/26 214,890 800 0 پتروشیمی بندرامام
62N07 miandoab پالت چوبی نقدی 1400/02/26 214,890 504 0 پتروشیمی میاندوآب
5030 EA پالت پلاستیکی نقدی 1400/02/26 221,693 330 0 پتروشیمی تبریز
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1400/02/26 214,890 1012 1496 پتروشیمی جم
54B04 lorestan پالت چوبی نقدی 1400/02/26 214,890 336 336 پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1400/02/26 219,069 504 0 پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan پالت چوبی نقدی 1400/02/26 219,069 336 336 پتروشیمی لرستان
3822 2168
عرضه پلیمر  پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1400/02/26 248,745 2000 0 پتروشیمی بندرامام
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1400/02/26 248,745 506 506 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1400/02/26 248,745 840 840 کرمانشاه باختر
3346 1346

عرضه پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840 Tabriz پالت پلاستیکی سلف 1400/02/30 236,140 1210 0 پتروشیمی تبریز
1210 0

عرضه پلیمر  پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1400/02/26 263,944 500 2000 امیرکبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1400/02/26 271,020 660 1848 پتروشیمی جم
5000S Jam پالت پلاستیکی نقدی 1400/02/26 235,970 220 220 پتروشیمی جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1400/02/26 293,777 1100 0 شازند اراک
2480 4068
عرضه پلیمر  پلی اتیلن سنگین فیلم  در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت چوبی نقدی 1400/02/26 227,613 1518 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir پالت پلاستیکی نقدی 1400/02/26 227,613 300 0 امیرکبیر
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1400/02/27 227,613 814 0 پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1400/02/26 227,613 240 0 پتروشیمی ایلام
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1400/02/26 227,613 2508 0 کرمانشاه باخار
5380 0 مهر

عرضه پلیمر  پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG735 جامبوبگ سلف 1400/03/18 204,032 220 0 پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 جامبوبگ سلف 1400/03/18 208,270 110 0 پتروشیمی تندگویان
PET-BG845 جامبوبگ سلف 1400/03/18 215,737 242 0 پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1400/03/18 210,087 506 1496 پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1400/03/18 205,849 506 286 پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1400/03/18 220,379 506 726 پتروشیمی تندگویان
2090 2508

عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LFI 2047A پالت چوبی نقدی 1400/02/26 300,191 44 0 آریا ساسول
LFI 2119 پالت چوبی نقدی 1400/02/26 297,057 1364 0 آریا ساسول
2420h جامبوبگ نقدی 1400/02/26 297,057 1000 0 امیر کبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1400/02/26 297,057 800 0 پتروشیمی بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1400/02/26 297,057 1000 0 پتروشیمی بندر امام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1400/02/26 297,057 504 504 کردستان
2100 TN42 پالت چوبی نقدی 1400/02/26 317,851 220 0 پتروشیمی لاله
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1400/02/26 297,057 220 0 پتروشیمی لاله
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1400/02/26 297,057 880 0 پتروشیمی لاله
6032 504
عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی 1400/02/26 323,338 110 0 پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ نقدی 1400/02/26 323,338 120 0 پتروشیمی تبریز
230 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک