پتروشیمی پلیمر بورس کالا

عرضه مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یکشنبه 09 خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به 9308 تن رسید.

عرضه پلیمر پلی کربنات در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی تولید کننده نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
0407UR khozestan پالت چوبی پتروشیمی خوزستان  سلف 1400/04/06 911,000 80 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه پالت چوبی پتروشیمی خوزستان سلف 1400/04/06 913,000 64 0
LED khozestan پالت چوبی پتروشیمی خوزستان سلف 1400/04/06 963,000 48 0
ABS khozestan پالت چوبی پتروشیمی خوزستان سلف 1400/04/06 912,000 64 0
PC 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان سلف 1400/04/06 911,000 96 0
PC W1 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان سلف 1400/04/06 960,000 48 0
400 0
عرضه اپوکسی رزین در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی تولید کننده نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
اپوکسی رزین مایع E06SPL بشکه پتروشیمی خوزستان سلف 1400/03/23 1,159,000 115 0
اپوکسی رزین جامد E011P پالت چوبی پتروشیمی خوزستان سلف 1400/03/23 1,070,000 60 0
Khozestan-E1X75LC بشکه پتروشیمی خوزستان سلف 1400/03/23 991,000 95 0
270 0
عرضه پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی تولید کننده نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
6045prtro-pak پالت پلاستیکی پتروپاک مشرق زمین نقدی 1400/03/12 357,041 396 0
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز نقدی 1400/03/12 357,041 1104 0
4512 Qom پالت پلاستیکی محب بسپار ایده گستر نقدی 1400/03/12 348,115 150 0
1650 0

عرضه پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی تولید کننده نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
GPPS 1309 artan-perto کیسه آرتان پترو کیهان نقدی 1400/03/12 284,158 200 0
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز نقدی 1400/03/12 284,158 1104 287
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز نقدی 1400/03/12 278,191 287 0
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی پتروشیمی تخت جمشید نقدی 1400/03/12 284,158 72 0
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی پتروشیمی تخت جمشید پارس نقدی 1400/03/12 284,158 567 0
32N eseen پالت چوبی تولیدی پلاستیک ایسین نقدی 1400/03/12 286,431 80 0
MP08 qom کیسه محب پلیمر قم نقدی 1400/03/12 284,158 150 0
2460 287

عرضه پلی استایرن انبساطی EPS  در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی تولید کننده نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
SE-1000 Baniar جامبوبگ بانیار نقدی 1400/03/12 318,121 220 0
SE-2000 Baniar جامبوبگ بانیار نقدی 1400/03/12 318,121 220 0
SE-3000 baniar جامبوبگ بانیار نقدی 1400/03/12 318,121 110 0
SE-4000 Baniar جامبوبگ بانیار نقدی 1400/03/12 305,879 110 0
F50 جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/03/12 305,879 50 0
F305 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/03/12 313,255 100 0
R310 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/03/12 322,787 588 0
F100 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/03/12 318,121 800 0
F105 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/03/12 313,255 147 0
F200 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب سلف 1400/03/20 318,121 500 0
F200 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/03/12 318,121 200 0
F300 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/03/12 318,121 300 0
R200 -entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/03/12 322,787 500 0
3854 0

عرضه پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی تولید کننده نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
نخ پلی استر 500D96FA پالت چوبی پتروشیمی تندگویان سلف 1400/04/06 299,729 22 176
نخ پلی استر 250D48FA پالت چوبی پتروشیمی تندگویان سلف 1400/04/06 297,835 22 176
44 352

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک