عرضه مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

پلیمر قیمت مواد پتروشیمی

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه 20 دی 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، روز شنبه 20 دی ماه 1399 عرضه مواد پلیمری در بورس کالا بشرح ذیل می باشد:

عرضه پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE 50-Sahand جامبوبگ نقدی 1399/10/27 300,287 590 0 پلی استایرن سهند 
590 0
عرضه پلیمر اپوکسی رزین در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL بشکه سلف 1399/11/04 930,000 25 95 پتروشیمی خوزستان 
اپوکسی رزین جامد E011P پالت چوبی سلف 1399/11/04 866,000 20 40 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC بشکه سلف 1399/11/04 794,000 25 55 پتروشیمی خوزستان
70 190

عرضه پلیمر پلی کربنات در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS khozestan پالت چوبی سلف 1399/11/18 920,000 32 0 پتروشیمی خوزستان
LED khozestan پالت چوبی سلف 1399/11/18 930,000 32 0 پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan پالت چوبی سلف 1399/11/18 850,000 80 0 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR پالت چوبی سلف 1399/11/18 850,000 80 0 پتروشیمی خوزستان
PC W1 پالت چوبی سلف 1399/11/18 920,000 32 0 پتروشیمی خوزستان
304 0
عرضه پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1220Takhte- jamshid پالت فلزی نقدی 1399/10/23 406,262 336 0 تخت جمشید
1220 shazand پالت چوبی نقدی 1399/10/23 300,287 400 0 شازند ارک
736 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی