پلیمر پلاست مولایی

عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 14 فروردین ماه 1400 عرضه مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

عرضه اپوکسی رزین در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی تولید کننده نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
اپوکسی رزین مایع E06SPL بشکه پتروشیمی خوزستان سلف 1400/01/29 1,023,000 115 0
اپوکسی رزین جامد E011P پالت چوبی پتروشیمی خوزستان  سلف 1400/01/29 952,000 60 0
Khozestan-E1X75LC بشکه پتروشیمی خوزستان سلف 1400/01/29 874,000 95 0
270 0
عرضه پلیمر پلی کربنات در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی تولید کننده نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه پالت چوبی پتروشیمی خوزستان سلف 1400/02/12 921,000 64 0
ABS khozestan پالت چوبی پتروشیمی خوزستان سلف 1400/02/12 920,000 64 0
LED khozestan پالت چوبی پتروشیمی خوزستان سلف 1400/02/12 980,000 32 0
PC W1 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان سلف 1400/02/12 975,000 32 0
192 0
عرضه پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی تولید کننده نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
6045prtro-pak پالت پلاستیکی پترو پاک مشرق زمین نقدی 1400/01/18 399,377 154 0
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز نقدی 1400/01/18 399,377 1104 0
1258 0
عرضه پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی تولید کننده نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز نقدی 1400/01/18 294,861 76 0
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز نقدی 1400/01/18 301,251 1104 0
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی تخت جمشید نقدی 1400/01/18 301,251 36 0
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی تخت جمشید پارس نقدی 1400/01/18 301,251 486 0
MP08 qom کیسه محب پلیمر قم نقدی 1400/01/18 301,251 400 0
2102 0

عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS  در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی تولید کننده نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
F305 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 302,667 42 0
F50 جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 294,680 175 0
R310 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 310,968 63 0
R310 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 310,968 210 0
R310 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 310,968 130 0
R310 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 310,968 80 0
F100 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 308,089 560 0
F100 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 308,089 120 0
F100 Entekhab کیسه پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 308,089 25 0
F200 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 308,089 150 0
F200 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب سلف 1400/01/26 308,089 430 0
F200 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 308,089 20 0
F300 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 308,089 100 0
F300 Entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 308,089 100 0
R200 -entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب نقدی 1400/01/18 310,968 250 0
R200 -entekhab جامبوبگ پلی استایرن انتخاب سلف 1400/01/26 310,968 150 0
2605 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک