عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6045prtro-pak پالت پلاستیکی سلف 1399/07/01 197,880 220 0 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/26 197,880 1,104 287 تبریز
4512 Qom پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/26 191,944 100 0 محب بسپار ایده گستر
1424 287

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS 1160-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/26 161,887 287 0 تبریز
GPPS 1460-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/26 170,960 287 0 تبریز
GPPS 1540-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/26 174,696 1,104 287 تبریز
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/26 174,696 405 0 تخت جمشید پارس
32N eseen پالت چوبی سلف 1399/07/20 174,696 80 48 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom کیسه نقدی 1399/06/26 174,696 300 0 محب پلیمر قم
2463 335

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE-1000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/06/29 170,524 110 0 بانیار
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/06/29 170,524 110 0 بانیار
R310 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/06/26 171,862 150 0 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/06/26 174,616 250 0 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/06/26 174,616 150 0 پلی استایرن انتخاب
R200- Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/06/26 171,862 150 0 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/06/26 162,860 35 0 تبریز
955 0

پلی استایرنپلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پتروشمی 

منبع : ویکی پلاست