بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی سلف 1399/07/27 216,253 1,316 0 تبریز
4512 Qom پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/16 211,928 100 0 محب بسپار ایده گستر
1,416 0

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto کیسه نسیه 1399/07/16 196,945 210 0 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/16 182,765 287 0 تبریز
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/16 192,809 75 0 تبریز
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/16 196,945 1,376 0 تبریز
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/16 196,945 405 0 تخت جمشید پارس
32N eseen پالت چوبی سلف 1399/08/03 196,945 80 32 تولیدی لاستیک ایسین
MP08 qom کیسه نقدی 1399/07/16 196,945 350 0 محب پلیمر قم
2,783 32

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE-1000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/07/16 184,472 220 0 بانیار
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/07/16 184,472 220 0 بانیار
R310 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/07/16 185,955 170 0 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/07/16 188,899 400 0 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/07/16 183,536 100 0 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/07/16 188,899 350 0 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab جامبوبگ نقدی 1399/07/16 185,955 170 0 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/07/16 176,214 40 0 تبریز
1,670 0

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی