عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹

اکریلونیتریل بوتادین استایرن –  ABS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS157W2901-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/20 377,053 100 0 تبریز
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/20 362,361 555 0 تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/07/20 362,361 150 0 قائد بصیر
805 0

استایرن بوتادین رابر – SBR

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/08/14 278,886 294 0 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/08/14 278,886 105 0 بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت فلزی نقدی 1399/07/20 262,262 987 0 تخت جمشید
1,386 0

پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LH0030 Arya-sasol پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/20 231,276 374 0 آریاساسول
LF 190 Arya پالت چوبی نقدی 1399/07/20 220,263 946 0 آریاساسول
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/08/13 220,263 700 0 بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/08/13 220,263 1,100 0 بندر امام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/07/20 220,263 600 600 کردستان
3,720 600

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی سلف 1399/07/30 181,768 550 2,662 امیر کبیر
LLD 209 Arak پالت چوبی سلف 1399/08/06 181,768 1,000 0 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/07/20 176,315 380 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/07/20 181,768 864 864 مهاباد
2,794 3,526

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6040UA-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/20 176,332 220 0 تبریز
5030sa tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/20 179,019 220 0 تبریز
(پودر) 52505 جامبوبگ نقدی 1399/07/20 166,970 35 0 جم
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/20 172,134 1,232 1,782 جم
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/07/20 176,332 1,008 1,008 لرستان
2,715 2,790

پلی اتیلن سنگین بادی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/07/25 182,020 1,200 0 بندر امام
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/07/20 182,020 864 864 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Marun پالت پلاستیکی سلف 1399/07/29 182,020 1,210 0 مارون
3,274 864

پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/20 190,858 1309 0 تبریز
1309 0

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EX6B (CRP 100 Amir) کیسه نقدی 1399/07/20 213,148 300 900 امیرکبیر
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/07/20 194,391 500 1,300 امیرکبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/20 204,442 1,012 2,090 جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/07/20 213,148 1,500 0 شازند اراک
CRP100B Arak پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/20 213,148 460 0 شازند اراک
3,772 4,290

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت چوبی نقدی 1399/07/20 183,028 946 0 آریا ساسول
3713 arya پالت چوبی نقدی 1399/07/20 193,522 638 0 آریا ساسول
F7000 Ilam پالت چوبی سلف 1399/07/29 183,028 814 0 ایلام
EX5 Marun جامبوبگ نقدی 1399/07/20 183,028 84 0 ایلام
2,482 0

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/07/20 181,931 120 50 تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/07/20 181,931 120 80 تبریز
240 130

پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/08/13 144,873 506 484 تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/08/13 142,058 506 990 تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/08/13 151,708 506 506 تندگویان
PET-BG825 جامبوبگ سلف 1399/08/13 147,419 506 1,496 تندگویان
2,024 3,476

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/08/13 146,898 506 1,496 تندگویان
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1399/08/13 141,945 506 1,012 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/08/13 138,817 506 1,474 تندگویان
1,518 3,982

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی