قیمت مواد پلیمری

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹

پلی بوتادین رابر

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1220Takhte- jamshid پالت فلزی نقدی 1399/07/22 262,053 210 0 تخت جمشید
210 0

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
52518 پودر جامبوبگ نقدی 1399/07/22 166,970 40 0 جم
40 0

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
jam (پودر) 5000S جامبوبگ نقدی 1399/07/22 185,680 220 1000 پلی استایرن سهند
220 1000

پلی استایرن انبساطی- EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE 50-Sahand جامبوبگ سلف 1399/08/18 179,614 250 0 پلی استایرن سهند
250 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی