معاملات مواد اولیه پلیمری

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6045prtro-pak پالت پلاستیکی سلف 1399/08/19 211,573 275 0 پترو پاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی سلف 1399/08/01 211,573 1,316 0 تبریز
4512 Qom پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/23 207,342 100 0 محب بسپار ایده گستر
1,691 0

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto کیسه نسیه 1399/07/23 183,049 280 0 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/23 169,175 287 0 تبریز
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/23 179,002 76 0 تبریز
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/23 183,049 1,376 0 تبریز
takht-jamshid 1461 پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/23 183,049 36 0 تخت جمشید
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/23 183,049 36 0 تخت جمشید
32N eseen پالت چوبی سلف 1399/08/05 183,049 80 32 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom کیسه نقدی 1399/07/23 183,049 350 0 محب پلیمر قم
2,521 32

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/07/23 180,480 220 0 بانیار
F100 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/07/23 184,812 400 0 بانیار
F200 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/07/23 184,812 350 0 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab جامبوبگ نقدی 1399/07/23 181,931 170 0 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/07/23 172,401 40 0 پلی استایرن انتخاب
1,400 0 تبریز

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی