عرضه های مواد اولیه پلیمری

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹

پی وی سی – PVC

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PVC S57 Abadan پالت چوبی سلف 1399/08/19 254,930 500 0 آبادان
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/27 231,754 3,014 0 بندر امام
PVC S65 Ghadir جامبوبگ سلف 1399/08/19 231,754 2,100 0 غدیر
5,614 0

پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
552R Jam پالت چوبی نقدی 1399/07/27 205,686 600 0 پلی پروپیلن جم
564s jam پالت چوبی نقدی 1399/07/27 220,742 1,008 1,008 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar پالت چوبی سلف 1399/08/03 205,686 140 560 پلی نار
RG1102XL Rejal جامبوبگ نقدی 1399/07/27 205,686 174 0 رجال
RG 1102 XK Rejal جامبوبگ نقدی 1399/07/27 205,686 305 0 رجال
Z30s Ar پالت چوبی نقدی 1399/07/27 205,686 500 0 شازند اراک
552R Arak پالت چوبی نقدی 1399/07/27 205,686 1,100 0 شازند اراک
C30S Marun پالت چوبی نقدی 1399/07/27 205,686 1,210 0 مارون
C30S Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/27 205,686 880 0 مارون
552R Maroun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/27 205,686 88 0 مارون
552R Maroun پالت چوبی نقدی 1399/07/27 205,686 550 0 مارون
HP 500J پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/27 205,686 220 0 مارون
ZH 550J navid جامبوبگ نقدی 1399/07/27 205,686 210 0 نوید زر شیمی
510L Navid جامبوبگ نقدی 1399/07/27 205,686 210 0 نوید زر شیمی
552R Navid جامبوبگ نقدی 1399/07/27 205,686 7,405 1,568 نوید زر شیمی
7,405 1,568

پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
440L jam پالت چوبی نقدی 1399/07/27 236,228 330 0 پلی پروپیلن جم
440G jam پالت چوبی نقدی 1399/07/27 236,228 110 0 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam پالت چوبی نقدی 1399/07/27 250,209 220 0 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam پالت چوبی نقدی 1399/07/27 255,156 110 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam پالت چوبی نقدی 1399/07/27 242,681 220 0 پلی پروپیلن جم
548R jam پالت چوبی نقدی 1399/07/27 236,228 220 0 پلی پروپیلن جم
RG 3212E جامبوبگ نقدی 1399/07/27 236,228 218 0 رجال
X30G marun پالت چوبی نقدی 1399/07/27 205,686 132 0 مارون
MR230 پالت چوبی نقدی 1399/07/27 236,228 418 0 مارون
ZH 515 MA navid جامبوبگ نقدی 1399/07/27 219,667 84 0 نوید زرشیمی
ZR340r navid جامبوبگ نقدی 1399/07/27 242,681 105 0 نوید زرشیمی
ZB 548R navid جامبوبگ نقدی 1399/07/27 236,228 105 0 نوید زرشیمی
ZR230-navid جامبوبگ نقدی 1399/07/27 236,228 210 0 نوید زرشیمی
332C navid جامبوبگ نقدی 1399/07/27 236,228 168 0 نوید زرشیمی
2,650 110

پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HP525j jam پالت چوبی سلف 1399/08/20 217,113 480 480 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal جامبوبگ نقدی 1399/07/27 217,113 457 0 رجال
HP525J maron پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/27 217,113 1,012 0 مارون
ZH525J navid جامبوبگ نقدی 1399/07/27 217,113 336 0 نوید زر شیمی
2,285 480

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی