قیمت مواد پلیمری

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

اکریلونیتریل بوتادین استایرن –  ABS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS157W2901-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/29 386,379 105 0 تبریز
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/28 371,323 435 0 تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/07/28 371,323 150 0 قائد بصیر
690 0

استایرن بوتادین رابر – SBR

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت چوبی سلف 1399/08/21 287,445 240 0 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت چوبی سلف 1399/08/21 287,445 80 0 بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت فلزی نقدی 1399/07/28 270,443 399 0 تخت جمشید
179 0

پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LF 190 Arya پالت چوبی نقدی 1399/07/28 225,710 1320 0 آریا ساسول
2420h پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/28 225,710 550 550 امیرکبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/08/20 225,710 300 0 بندرامام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/08/20 225,710 1200 0 بندرامام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/07/28 225,710 600 600 کردستان
3970 1150

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir جامبوبگ نقدی 1399/07/28 186,533 500 2500 امیرکبیر
LLD 209 Arak پالت چوبی سلف 1399/08/13 186,533 1000 0 شازند ارارک
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/07/28 180,937 600 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/07/28 186,533 768 768 مهاباد
2868 3268

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6040UA-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/28 180,693 220 0 تبریز
5030sa tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/28 183,447 220 0 تبریز
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/28 176,391 1232 1782 جم
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی 1399/07/28 171,099 500 0 لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/07/28 180,693 768 768 لرستان
2940 2550

پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/28 195,578 1309 0 تبریز
1309 0

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HEX 4460 (PE80) پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/28 203,180 110 0 آریا ساسول
EX3G Amirkabir کیسه نقدی 1399/07/28 199,199 130 0 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) کیسه نقدی 1399/07/28 218,420 190 0 امیرکبیر
EX3 AmirKabir جامبوبگ نقدی 1399/07/28 199,199 500 2300 امیرکبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/28 209,498 1012 2090 جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/07/28 218,420 1500 0 شازند اراک
CRP100B Arak پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/28 218,420 280 0 شازند اراک
3722 4390

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت چوبی نقدی 1399/07/28 188,200 1474 0 آریا ساسول
3713 arya پالت چوبی نقدی 1399/07/28 198,954 242 0 آریا ساسول
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/07/28 188,200 814 0 ایلام
2530 0

پلی استایرن انبساطی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/07/28 186,430 120 60 تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/07/28 186,430 120 40 تبریز
240 100

پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG735 جامبوبگ سلف 1399/08/20 143,206 154 0 تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/08/20 147,293 506 2002 تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/08/20 154,242 506 2332 تندگویان
1166 4334

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
TG 670S جامبوبگ سلف 1399/08/20 149,355 506 1496 تندگویان
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/08/20 149,319 506 2002 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/08/20 141,105 506 484 تندگویان
1518 3982

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی