قیمت مواد پلیمری

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

پلی بوتادین رابر

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1220Takhte- jamshid پالت فلزی نقدی 1399/07/30 273,911 210 0 تخت جمشید
1220 shazand پالت چوبی نقدی 1399/07/30 273,911 400 0 شازند اراک
610 0

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LL 235F6 jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/30 190,834 506 506 جم
506 506

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5000S Jam جامبوبگ نقدی 1399/07/30 181,291 600 600 جم
600 600

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6045prtro-pak پالت پلاستیکی سلف 1399/08/26 218,312 198 0 پتروپاک مشرق زمین
4512 Qom پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/30 216,129 50 0 محب بسپار ایده گستر
248 0

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto کیسه نسیه 1399/07/30 177,096 290 0 آرتان پترو کیهان
takht-jamshid 1461 پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/30 177,096 36 0 تخت جمشید
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/30 177,096 36 0 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/30 177,096 567 0 تخت حمشید پارس
MP08 qom کیسه نقدی 1399/07/30 177,096 350 0 محب پلیمر قم
1279 0

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/07/30 184,944 220 0 بانیار
R310 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/07/30 186,430 170 0 بانیار
F100 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/07/30 189,383 400 0 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/07/30 184,005 100 0 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/07/30 189,383 350 0 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab جامبوبگ نقدی 1399/07/30 186,430 170 0 پلی استایرن انتخاب
SE 50-Sahand جامبوبگ سلف 1399/08/26 184,056 270 0 پلی استایرن سهند
1900 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی