معاملات مواد اولیه پلیمر

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی سلف 1399/08/08 218,312 1316 0 تبریز
1316 0

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS 1160-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/03 162,523 287 0 تبریز
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/03 172,845 76 0 تبریز
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/03 177,096 1376 0 تبریز
1739 0

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 400 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/08/03 176,665 40 0 تبریز
40 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی