عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری ( پلی پروپیلن و PVC ) در بورس کالا دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

پی وی سی (PVC)

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PVC S65 Arvand پالت چوبی نقدی 1399/06/29 191,933 77 اروند
PVC S65 Arvand پالت پلاستیکی سلف 1399/07/21 191,933 1,496 اروند
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/07/14 191,933 2,706 بندر امام
PVC S65 Ghadir جامبوبگ سلف 1399/07/22 191,933 3,000 غدیر
7279

پلی پروپیلن هموپلیمر – ( پ پ نساجی )

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
552 R Jam پالت چوبی نقدی 1399/06/29 186,350 408 0 پلی پروپیلن جم
510L Jam پالت چوبی نقدی 1399/06/29 186,350 696 240 پلی پروپیلن جم
550J Jam پالت چوبی نقدی 1399/06/29 186,350 720 0 پلی پروپیلن جم
RG1102XL Rejal جامبوبگ نقدی 1399/06/29 186,350 109 391 رجال
RG1102 XK Rejal جامبوبگ نقدی 1399/06/29 186,350 109 391 رجال
ZH550 navid جامبوبگ نقدی 1399/06/30 186,350 210 0 نوید زر شیمی
510L Navid جامبوبگ نقدی 1399/06/30 186,350 210 0 نوید زر شیمی
552R Navid جامبوبگ نقدی 1399/06/30 186,350 210 0 نوید زر شیمی
2672 1022

پلی  پروپیلن کوپلیمر – ( پ پ شیمیایی )

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
440L Jam پالت چوبی نقدی 1399/06/29 214,896 330 110 پلی پروپیلن جم
440G jam پالت چوبی نقدی 1399/06/29 214,896 220 0 پلی پروپیلن جم
RPX- 345S jam پالت چوبی سلف 1399/07/07 227,693 110 110 پلی پروپیلن جم
EPX-313 UV jam پالت چوبی نقدی 1399/06/29 232,586 110 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam پالت چوبی سلف 1399/07/02 220,927 110 110 پلی پروپیلن جم
548R jam پالت چوبی نقدی 1399/06/29 214,896 330 110 پلی پروپیلن جم
548T jam پالت چوبی نقدی 1399/06/29 220,122 110 0 پلی پروپیلن جم
EPC40R shazand پالت چوبی نقدی 1399/06/30 214,896 1,000 0 شازند (اراک)
ZH 515 MA navid جامبوبگ نقدی 1399/06/30 199,416 84 0 نوید زر شیمی
ZR340r navid جامبوبگ نقدی 1399/06/30 220,927 105 0 نوید زر شیمی
ZB 548 navid جامبوبگ نقدی 1399/06/30 214,896 126 0 نوید زر شیمی
ZR230-navid جامبوبگ نقدی 1399/06/30 214,896 210 0 نوید زر شیمی
332C navid جامبوبگ نقدی 1399/06/30 214,896 126 0 نوید زر شیمی
2971 550

پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HP525j Jam پالت چوبی نقدی 1399/06/29 196,856 816 0 پلی پروپیلن جم
RG1104 – K-rejal جامبوبگ نقدی 1399/06/29 196,856 109 348 رجال
ZH525J navid جامبوبگ سلف 1399/07/06 196,856 609 0 نوید زر شیمی
1534 348

پلی پروپیلن پزشکی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Rp270G shazand پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/29 220,927 80 0 شازند (اراک)
80 0

پلی پروپیلن پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پتروشیمی  

منبع: ویکی پلاست