معاملات مواد اولیه پلیمر

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS157W2901-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/05 422,714 105 0 تبریز
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/05 406,972 435 0 تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/08/05 406,972 120 0 قائد بصیر
660 0

پلی بوتادین رابر

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت چوبی سلف 1399/08/28 313,297 240 0 بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت چوبی سلف 1399/08/28 313,297 80 0 بندرامام
1712-takhe-jamshid پالت فلزی نقدی 1399/08/05 295,766 504 0 تخت جمشید
824 0

پلی اتیلن سبک فیلم  – LDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LF 190 Arya پالت چوبی نقدی 1399/08/05 241,403 1518 0 آریا ساسول
2420h پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/05 241,403 660 2640 امیرکبیر
2420d پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/05 253,473 330 660 امیرکبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/08/27 241,403 600 0 بندرامام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/08/27 241,403 1000 0 بندرامام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/08/05 241,403 600 600 کردستان
4708 3900

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی سلف 1399/08/11 196,306 660 2640 امیر کبیر
LLD 209 Arak پالت چوبی سلف 1399/08/20 196,306 1000 0 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/08/05 190,417 350 0 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/08/05 196,306 768 768 مهاباد
22 Bf7 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/08/05 204,177 264 0 مهاباد
3042 3408

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Hi500 پالت پلاستیکی سلف 1399/08/14 186,574 1000 0 بندرامام
6040UA-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/05 191,072 220 0 تبریز
5030sa tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/05 194,037 220 0 تبریز
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/05 186,574 1232 1782 جم
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی 1399/08/05 180,977 500 0 لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/08/05 191,072 768 768 لرستان
3940 2550

پلی اتیلن سنگین بادی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/05 197,110 1200 0 بندر امام
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/08/05 197,110 864 864 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی سلف 1399/08/11 197,110 1518 0 مارون
3582 864

پلی اتیلن سنگین دوارنی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/05 206,764 1309 0 تبریز
1309 0

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EX6B (CRP 100 Amir) کیسه نقدی 1399/08/05 228,383 1000 0 امیر کبیر
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/08/05 208,285 500 2500 امیر کبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/05 219,054 1012 2090 جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/08/05 228,383 1500 0 شازند اراک
4012 4590

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت چوبی سلف 1399/08/11 198,471 1716 0 آریا ساسول
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/08/05 198,471 814 0 ایلام
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/08/05 198,471 1518 0 مهر
4048 0

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/08/05 200,247 125 0 تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/08/05 200,247 125 0 تبریز
250 0

پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/08/27 154,620 506 990 تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/08/27 151,616 506 990 تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/08/27 161,914 506 2002 تندگویان
1518 3982

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
TG 670S جامبوبگ سلف 1399/08/27 155,956 506 0 تندگویان
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/08/27 156,130 506 0 تندگویان
TG641 جامبوبگ سلف 1399/08/27 150,450 506 1980 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/08/27 147,541 506 1496 تندگویان
2024 3476

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی