پلیمری

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

معاملات پی وی سی – PVC در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
E6834 arvand پالت پلاستیکی سلف 1399/08/26 287,304 242 0 اروند
PVC S65 Arvand پالت پلاستیکی سلف 1399/08/26 250,759 2002 0 اروند
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/08/14 250,759 2904 0 اروند
PVC S65 Ghadir جامبوبگ سلف 1399/08/26 250,759 300 1800 غدیر
5448 1800
معاملات پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/08/06 196,306 768 768 مهاباد
768 768

معاملات پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
440L jam پالت چوبی نقدی 1399/08/06 247,405 220 0 پلی پروپیلن جم
440G jam پالت چوبی نقدی 1399/08/06 247,405 110 0 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam پالت چوبی نقدی 1399/08/06 262,023 220 0 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam پالت چوبی نقدی 1399/08/06 267,196 110 0 پلی پروپیلن جم
RP340 jam پالت چوبی نقدی 1399/08/06 254,152 220 0 پلی پروپیلن جم
548R jam پالت چوبی نقدی 1399/08/06 247,405 220 0 پلی پروپیلن جم
RG 3212E جامبوبگ نقدی 1399/08/06 247,405 218 0 رجال
MR230 پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/06 247,405 418 0 مارون
ZH 515 MA navid جامبوبگ نقدی 1399/08/06 230,088 84 0 نوید زر شیمی
ZR340r navid جامبوبگ نقدی 1399/08/06 254,152 105 0 نوید زر شیمی
ZB 548R navid جامبوبگ سلف 1399/08/14 247,405 105 0 نوید زر شیمی
ZR230-navid جامبوبگ نقدی 1399/08/06 247,405 210 0 نوید زر شیمی
332C navid جامبوبگ نقدی 1399/08/06 247,405 168 0 نوید زر شیمی
2408 0
معاملات پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HP525j jam پالت چوبی سلف 1399/08/23 227,429 240 720 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal جامبوبگ نقدی 1399/08/06 227,429 218 239 رجال
HP 525J maron پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/06 227,429 660 0 مارون
ZH 525J navid جامبوبگ نقدی 1399/08/06 227,429 84 189 نوید زر شیمی
1202 1148

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی