پلیمر پتروشیمی بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

پلی بوتادین رابر

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1220 shazand پالت چوبی نقدی 1399/08/07 303,272 400 0 شازند اراک
400 0

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LL 235F6 jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/07 200,804 506 506 جم
(پودر) 235F6 جامبوبگ نقدی 1399/08/07 194,780 740 0 جم
1246 506

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی سلف 1399/08/14 230,968 1316 0 تبریز
1316 0

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS 1160-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/07 178,207 287 0 تبریز
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/07 189,183 151 0 تبریز
32N eseen پالت چوبی سلف 1399/08/18 193,703 80 32 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom کیسه نقدی 1399/08/07 193,703 350 0 محب پلیمر قم
868 32

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE 50-Sahand جامبوبگ سلف 1399/09/01 197,360 270 0 پلی استایرن سهند
EPS 400 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/08/07 189,758 40 0 تبریز
310 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی