قیمت مواد پلیمری

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمر در بورس کالا دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/10 193,703 36 0 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/10 193,703 36 0 تخت جمشید
72 0

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE-1000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/08/10 198,313 220 0 بانیار
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/08/10 198,313 220 0 بانیار
R310 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/08/10 200,247 170 0 پلی استابرن انتخاب
F100 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/08/10 203,081 400 0 پلی استابرن انتخاب
F105 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/08/10 197,459 100 0 پلی استابرن انتخاب
F200 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/08/10 203,081 350 0 پلی استابرن انتخاب
R200 -entekhab جامبوبگ نقدی 1399/08/10 200,247 170 0 پلی استابرن انتخاب
1630 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی