قیمت مواد پلیمری

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

اکریلونیتریل بوتادین استایرن –  ABS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS157W2901-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/11 455,719 125 0 تبریز
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/11 439,358 435 0 تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/08/11 439,358 120 0 قائد بصیر
680 0

استایرن بوتادین رابر – SBR

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت چوبی سلف 1399/09/05 338,839 272 0 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت چوبی سلف 1399/09/05 338,839 80 0 بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت فلزی نقدی 1399/08/11 320,877 504 0 تخت جمشید
856 0

پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LP0470KJ Arya-sasol پالت چوبی نقدی 1399/08/11 257,426 110 0 آریا ساسول
LF 190 Arya پالت چوبی نقدی 1399/08/11 253,920 1408 0 آریا ساسول
2420h پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/11 253,920 550 550 امیر کبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/09/04 253,920 800 0 بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/09/04 253,920 1000 0 بندر امام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/08/11 253,920 600 600 کردستان
2100lale پالت چوبی نقدی 1399/08/11 271,694 44 44 لاله
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1399/08/11 253,920 110 1210 لاله
4622 2404

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی نقدی 1399/08/11 204,014 660 2552 امیر کبیر
LLD 209 Arak پالت چوبی سلف 1399/08/27 204,014 1000 0 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/08/11 197,893 570 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/08/11 204,014 768 768 مهاباد
2998 3320

پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1922T lale پالت چوبی نقدی 1399/08/11 261,538 66 132 لاله
66 132

پلی اتیلن سنگین  تزریقی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Hi500 پالت پلاستیکی سلف 1399/08/20 193,899 2000 0 بندر امام
6040UA-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/11 198,574 110 0 تبریز
5030sa tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/11 201,655 110 0 تبریز
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/11 193,899 1232 1782 جم
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی 1399/08/11 188,082 230 0 لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/08/11 198,574 888 888 لرستان
4570 2670

پلی اتیلن سنگین بادی

گرید  نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/11 204,148 220 330 جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/08/11 204,148 864 864 کرمانشاه – باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/11 204,148 1518 0 مارون
2602 1194

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/11 214,882 1309 0 تبریز
3840 Arak پالت چوبی نقدی 1399/08/11 214,882 200 0 شازند اراک
1509 0

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت چوبی نقدی 1399/08/11 206,263 1716 0 آریا ساسول
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/08/11 206,263 814 0 ایلام
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/08/11 206,263 1518 0 مهر
4048 0

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/08/11 230,810 120 0 تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/08/11 230,810 120 0 تبریز
240 0

پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/09/04 162,585 506 1496 تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/09/04 159,427 506 1496 تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/09/04 170,256 506 990 تندگویان
1518 3982 تندگویان

پلی اتیلن ترفتالات نساجی 

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/09/04 166,211 506 1210 تندگویان
TG641 جامبوبگ سلف 1399/09/04 160,165 506 1496 تندگویان
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1399/09/04 160,607 286 0 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/09/04 157,067 506 990 تندگویان
1804 3696

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی