عرضه های مواد اولیه پلیمر در بورس کالا چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمر در بورس کالا چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

پی وی سی – PVC

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PVC S70 Abadan پالت چوبی نقدی 1399/08/12 286,665 260 0 آبادان
PVC S57 Abadan پالت چوبی سلف 1399/09/05 286,665 500 0 آبادان
E6834 arvand پالت پلاستیکی سلف 1399/09/05 298,585 22 220 اروند
PVC S65 Arvand پالت پلاستیکی سلف 1399/09/05 260,605 3003 1496 اروند
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/08/21 260,605 2904 0 بندر امام
PVC S65 Ghadir جامبوبگ نقدی 1399/08/12 260,605 1500 0 غدیر
8189 1716

پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
552R Jam پالت چوبی نقدی 1399/08/12 225,599 480 0 پلی پروپیلن جم
510L Jam پالت چوبی نقدی 1399/08/12 225,599 480 0 پلی پروپیلن جم
550J Jam پالت چوبی سلف 1399/08/19 225,599 480 0 پلی پروپیلن جم
564s jam پالت چوبی نقدی 1399/08/12 247,803 816 840 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar پالت چوبی نقدی 1399/08/12 225,599 140 780 پلی نار
RG 1102XL Rejal جامبوبگ نقدی 1399/08/12 225,599 435 0 رجال
Z30s Ar پالت چوبی نقدی 1399/08/12 225,599 400 0 شازند اراک
Z30S Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/12 225,599 1782 0 مارون
C30S Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/12 225,599 990 0 مارون
ZH 550J navid جامبوبگ نقدی 1399/08/17 225,599 210 0 نوید زر شیمی
510L Navid جامبوبگ نقدی 1399/08/17 225,599 210 0 نوید زر شیمی
552R Navid جامبوبگ نقدی 1399/08/17 225,599 210 0 نوید زر شیمی
6633 1620

پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
440L jam پالت چوبی نقدی 1399/08/12 258,788 220 0 پلی پروپیلن جم
440G jam پالت چوبی نقدی 1399/08/12 258,788 66 0 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam پالت چوبی نقدی 1399/08/12 273,980 110 110 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam پالت چوبی نقدی 1399/08/12 279,356 110 0 پلی پروپیلن جم
RP340 jam پالت چوبی نقدی 1399/08/12 265,799 220 0 پلی پروپیلن جم
548R jam پالت چوبی نقدی 1399/08/12 258,788 220 0 پلی پروپیلن جم
RG 3212E جامبوبگ نقدی 1399/08/12 258,788 218 0 رجال
MR230 پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/12 258,788 418 0 مارون
ZH 515 MA navid جامبوبگ نقدی 1399/08/17 240,791 84 0 نوید زر شیمی
ZR340r navid جامبوبگ نقدی 1399/08/17 265,799 105 0 نوید زر شیمی
ZB 548R navid جامبوبگ نقدی 1399/08/17 258,788 105 0 نوید زر شیمی
ZR230-navid جامبوبگ نقدی 1399/08/17 258,788 210 0 نوید زر شیمی
332C navid جامبوبگ نقدی 1399/08/17 258,788 168 0 نوید زر شیمی
2254 110

پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HP525j jam پالت چوبی سلف 1399/08/24 238,077 240 720 پلی پروپیلن جم
HP 525J maron پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/12 238,077 660 0 مارون
ZH 525J navid جامبوبگ نقدی 1399/08/17 238,077 210 399 نوید زرشیمی
1110 1119

پلیمر

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی