پلیمر

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در روز  یک شنبه 14 دی

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یک شنبه 14 دی ماه 1399 عرضه مواد پلیمری در بورس کالا به 1.161 تن افزایش نسبت به هفته قبل 6.131 تن رسید.

عرضه پلیمر پلی استایرن مقاوم – HIPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6045prtro-pak پالت پلاستیکی سلف 1399/11/13 345,818 154 0 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/17 345,818 1,104 0 پتروشیمی تبریز
1,258 0
عرضه پلیمر پلی استایرن معمولی – GPPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto کیسه نسیه 1399/10/17 255,835 250 0  آرتان پتروکیهان
GPPS 1115 petropak پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/17 255,835 32 0 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1160-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/17 234,662 76 0 پتروشیمی تبریز
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/17 249,659 76 0 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/17 255,835 1,104 0 پتروشیمی تبریز
takht-jamshid 1461 پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/17 255,835 36 0 تخت جمشید
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/17 255,835 36 0 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/17 255,835 684 0 تخت جمشید پارس
32N eseen پالت چوبی نقدی 1399/10/17 255,835 128 0 تولیدی پلاستیک ایسین
2,422 0

عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE-1000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/10/17 301,973 220 0 بانیار 
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/10/17 301,973 396 0 بانیار
SE-4000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/10/17 300,493 110 0 بانیار
R310 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/10/30 310,807 170 0 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/10/30 309,373 450 0 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/10/30 303,298 25 0 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/10/30 309,373 200 0 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab جامبوبگ سلف 1399/10/30 310,807 170 0 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/10/17 294,527 40 0 پتروشیمی تبریز
1,781 0
عرضه پلیمر اپوکسی رزین در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL بشکه سلف 1399/10/28 930,000 25 95 پتروشیمی خوزستان 
Khozestan-E1X75LC بشکه سلف 1399/10/28 794,000 25 55 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P پالت چوبی سلف 1399/10/28 866,000 20 40 پتروشیمی خوزستان
70 190

عرضه پلیمر  پلی کربنات در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0407UR khozestan پالت چوبی سلف 1399/11/12 850,000 80 0 پتروشیمی خوزستان
LED khozestan پالت چوبی سلف 1399/11/12 930,000 32 0 پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan پالت چوبی سلف 1399/11/12 920,000 32 0 پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه پالت چوبی سلف 1399/11/12 940,000 48 0 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR پالت چوبی سلف 1399/11/12 850,000 80 0 پتروشیمی خوزستان
PC W1 پالت چوبی سلف 1399/11/12 920,000 32 0 پتروشیمی خوزستان
304 0
عرضه پلیمر  پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE  در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LL 235F6 jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/17 232,868 66 0 پتروشیمی جم
66 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
52518 پودر جامبوبگ نقدی 1399/10/17 201,513 40 0 پتروشیمی جم
40 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی