قمیت مواد پلیمری

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 23 دی ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا ، از مجموع 27 هزار و 860 تن عرضه محصولات پتروشیمی در هفته گذشته، 19 هزار و 848 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 71.2  درصد شد.

عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/11/21 201,902 506 682 پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1399/11/21 194,971 506 1496 پتروشیمی تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/11/21 190,594 506 1496 پتروشیمی تندگویان
1518 3674

عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LF 190 Arya پالت چوبی نقدی 1399/10/29 301,369 1,408 0 آریا ساسول
2420h پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/29 301,369 550 0 امیرکبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/11/05 301,369 800 0 پتروشیمی بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/11/05 301,369 800 0 پتروشیمی بندر امام
2420F3 kordestan پالت چوبی نقدی 1399/10/29 323,459 120 120 کردستان
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/10/29 301,369 384 384 کردستان
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1399/10/29 301,369 1,100 0 لاله
2100lale پالت چوبی نقدی 1399/10/29 323,459 220 0 لاله
5,382 504

عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG735 جامبوبگ سلف 1399/11/21 199,492 154 0 پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/11/21 205,383 506 506 پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/11/21 201,259 506 1,496 پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/11/21 215,397 506 924 پتروشیمی تندگویان
1,672 2,926
عرضه پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ZB 548R navid جامبوبگ نقدی 1399/10/29 347,053 147 0 نوید زر شیمی
147 0

عرضه پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 300 tabriz جامبوبگ سلف 1399/11/14 285,729 120 0 پتروشیمی تبریز
120 0
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت چوبی نقدی 1399/10/29 219,971 1,628 0 آریا ساسول
3713 arya پالت چوبی نقدی 1399/10/29 232,114 88 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir کیسه نقدی 1399/10/29 219,971 500 0 امیرکبیر
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/10/29 219,971 792 0 ایلام
f7000 Miandoab پالت چوبی نقدی 1399/10/29 219,971 120 120 پتروشیمی میاندواب
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/10/29 219,971 120 120 کرمانشاه باختر
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/30 219,971 1,518 0 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/10/29 219,971 2,508 0 پتروشیمی مهر
7,274 240
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/10/29 247,639 500 1,300 امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir) کیسه نقدی 1399/10/29 277,337 50 0 امیر کبیر
CRP100 N پودر جامبوبگ نقدی 1399/10/29 248,120 800 0 پتروشیمی جم
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/29 255,794 660 1,848 پتروشیمی جم
5000S Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/29 229,685 44 0 پتروشیمی جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/10/29 277,337 1,000 0 شازند اراک
3,054 3,148
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840(پودر)-tabriz جامبوبگ نقدی 1399/10/29 221,993 50 0 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/29 228,859 1100 0 پتروشیمی تبریز
1150 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
52505UV Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/29 211,174 110 0 پتروشیمی لاله
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/29 206,317 770 1,540 پتروشیمی لاله
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی 1399/10/29 200,127 130 0 پتروشیمی لرستان
54B04 lorestan پالت چوبی نقدی 1399/10/29 206,317 216 0 پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/10/29 211,174 336 0 پتروشیمی لرستان
1,562 1,540
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی نقدی 1399/10/29 240,997 660 2,552 امیرکبیر
LL 0209KJ پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/29 242,211 55 0 پتروشیمی تبریز
LLD 209 Arak پالت چوبی سلف 1399/11/07 240,997 1,000 0 شازند اراک
Lorestan(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/10/29 233,767 100 0 پتروشیمی لرستان
22B03 Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/10/29 240,997 240 0 پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan پالت چوبی نقدی 1399/10/29 240,997 360 360 پتروشیمی لرستان
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/10/29 233,767 800 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/10/29 240,997 504 504 مهاباد
3,719 3,416
عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/11/22 430,247.00 96.00 0.00 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/11/22 430,247.00 304.00 0.00 پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت فلزی نقدی 1399/10/29 413,101.00 1,040.00 0.00 تخت جمشید
1,440.00 0.00
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1922T lale پالت چوبی نقدی 1399/10/29 310,836 220 0 پتروشیمی لاله
220 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/29 229,413 1,200 0 پتروشیمی بندر امام
bl3 jam پودر جامبوبگ نقدی 1399/10/29 222,531 280 0 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/10/29 229,413 744 744 پتروشیمی کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/30 229,413 1,210 0 پتروشیمی مارون
3,434 744

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی