قیمت مواد پتروشیمی

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 07 بهمن ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا ، از مجموع 30 هزار و 218 تن عرضه محصولات پتروشیمی در هفته گذشته، 7 هزار و 352 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 24.3 درصد شد.

عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/12/06 376,071 368 0 پتروشیمی بندر امام 
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/12/06 376,071 128 0 پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت فلزی نقدی 1399/11/12 360,244 480 0 تخت جمشید
976 0
عرضه اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS157W2901-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/12 509,116 110 0 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/12 493,696 550 205 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/11/12 493,696 130 0 قائد بصیر
790 205

عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی نقدی 1399/11/12 216,540 660 2552 امیرکبیر
(پودر) LLD 209 arak جامبوبگ نقدی 1399/11/12 210,044 40 0 شازند اراک
LLD 209 Arak پالت چوبی نقدی 1399/11/12 216,540 1000 0 شازند اراک
Lorestan(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/11/12 210,044 220 0 پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan پالت چوبی نقدی 1399/11/12 216,540 648 648 پتروشیمی لرستان
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/11/12 210,044 800 0 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/11/12 216,540 240 240 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/11/12 216,540 264 264 مهاباد
3872 3704
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1922T lale پالت چوبی نقدی 1399/11/12 277,704 110 0 پتروشیمی لاله
110 0

عرضه پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
52511 jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/12 185,119 121 0 پتروشیمی جم
jam(پودر) 52511 جامبوبگ نقدی 1399/11/12 179,565 80 0 پتروشیمی جم
52505UV Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/12 189,524 220 286 پتروشیمی جم
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/12 185,119 1012 2981 پتروشیمی جم
1433 3267
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/12 205,847 1200 0 پرتوشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/11/12 205,847 744 744 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/12 205,847 1210 0 پتروشیمی مارون
3154 744
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840(پودر)-tabriz جامبوبگ نقدی 1399/11/12 199,453 50 0 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/12 205,622 1100 407 پتروشیمی تبریز
1150 407

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/11/12 220,543 500 1300 امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir) جامبوبگ نقدی 1399/11/12 250,875 290 0 امیر کبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/12 227,883 660 1848 پتروشیمی جم
5000S Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/12 205,419 22 0 پتروشیمی جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/11/12 250,875 1000 0 شازند اراک
2472 3148
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت چوبی نقدی 1399/11/12 196,607 1672 0 آریا ساسول
3713 arya پالت چوبی نقدی 1399/11/12 207,621 44 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir کیسه نقدی 1399/11/12 196,607 500 0 امیر کبیر
f7000 Miandoab پالت چوبی نقدی 1399/11/12 196,607 120 120 پتروشیمی میاندوآب
bakhtar (پودر) EX5 جامبوبگ نقدی 1399/11/12 190,709 100 0 کرمانشاه باختر
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/11/12 196,607 120 120 کرمانشاه باختر
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/12 196,607 1518 0 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/11/12 196,607 1518 0 مهر
5592 240
عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 300 tabriz جامبوبگ سلف 1399/11/21 275,358 120 0 پتروشیمی تبریز
120 0
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/12/05 191,668 506 682 پتروشیمی شهید تندگویان
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1399/12/05 185,089 506 1496 پتروشیمی شهید تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/12/05 180,933 506 1496 پتروشیمی شهید تندگویان
1518 3674

عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG735 جامبوبگ سلف 1399/12/05 191,019 154 0 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG731 جامبوبگ سلف 1399/12/05 194,967 176 0 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/12/05 196,659 506 330 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/12/05 192,711 506 1496 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/12/05 206,248 506 924 پتروشیمی شهید تندگویان
1848 2750

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی