قیمت مواد پلیمری

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6045petro -pak پالت پلاستیکی سلف 1399/07/13 201,834 220 0 پتروپاک مشرق
HIPS 7240 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/02 201,834 1,104 287 تبریز
Qom 4512 پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/02 197,797 100 0 محب بسپار ایده گستر
1,424 287
پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS1309 artan-petro کیسه نسیه 1399/07/02 181,932 250 0 آریان پترو کیهان
GPPS 115 petropak پالت پلاستیکی سلف 1399/07/02 181,932 44 0 پتروپاک مشرق
1460FG پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/02 168,833 287 0 تبریز
GPPS 1160-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/02 168,833 423 0 تبریز
GPPS 1540-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/02 181,932 1,104 287 تبریز
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/02 181,932 405 0 تخت جمشید پارس
MP08 qom کیسه نقدی 1399/07/02 181,932 300 0 محب پلیمر قم
32N eseen پالت چوبی سلف 1399/07/27 181,193 80 48 محب پلیمر قم
2,893 335

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE- 1000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/07/05 171,878 110 0 بانیار
SE- 2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/07/05 171,878 110 0 بانیار
EPS 400 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/07/02 164,120 35 0 تبریز
R310 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/07/20 173,192 200 0 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/07/20 176,001 350 0 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab جامبوبگ سلف 1399/07/20 173,192 200 0 پلی استایرن انتخاب
1,005 0

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمیایی