قیمت مواد پلیمری

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG731 جامبوبگ سلف 1399/07/29 138,085 154 0 تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/07/29 139,244 506 1012 تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/07/29 136,539 506 770 تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/07/29 145,813 506 946 تندگویان
PET-BG825 جامبوبگ سلف 1399/07/29 141,691 506 616 تندگویان
2,178 3,344

 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/07/29 141,745 506 770 تندگویان
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1399/07/29 136,966 506 770 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/07/29 133,948 506 990 تندگویان
Super Bright TG645 جامبوبگ سلف 1399/07/29 137,721 506 968 تندگویان
2,024 3,498

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/07/06 173,955 205 0 تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/07/06 173,955 155 0 تبریز
360 0

 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
arya 3713 پالت چوبی نقدی 1399/07/06 188,355 220 0 آریاساسول
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/07/06 178,228 814 0 ایلام
EX5 marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 17,822 374 0 مارون
EX5 marun کیسه نقدی 1399/07/06 178,228 42 0 مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/07/06 178,228 1,518 0 مهر
2,968 0

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EX3G Amirkabir کیسه نقدی 1399/07/06 188,464 500 2,500 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) کیسه نقدی 1399/07/06 203,757 500 1,000 امیرکبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 198,207 1,012 2,090 جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/07/06 203,757 1,500 0 شازند (اراک)
CRP100B Arak پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 203,757 460 شازند (اراک)
3,972 5,590

 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Tabriz 3840 پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 185,827 1,210 0 تبریز
1,210 0

 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Bandar 0035 پالت پلاستیکی سلف 1399/07/15 176,294 1,000 0 بندر امام
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 176,294 220 506 جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/07/06 176,294 864 864 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 176,294 1,166 0 مارون
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 176,294 42 0 مارون
3,292 1370

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6040-UA-Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 171,717 220 0 تبریز
5030sa Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 174,373 220 0 تبریز
5211 JAM پودر نقدی 1399/07/06 162,636 120 0 جم
525050 (پودر) جامبوبگ نقدی 1399/07/06 162,636 35 0 جم
Jam 52518 پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 167,666 1,012 1,012 جم
62N07 نقدی 1399/07/06 167,666 96 0 لرستان
54B04 Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/07/06 167,666 840 0 لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/07/06 171,717 840 0 لرستان
3,383 1,012

پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1922 Lale پالت چوبی نقدی 1399/07/06 214,428 88 110 لاله
88 110

 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی سلف 1399/07/29 173,367 550 2662 امیرکبیر
LLD 209 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 173,367 220 0 تبریز
LLD 209 Arak پودر جامبوبگ نقدی 1399/07/06 168,166 30 0 شازند (اراک)
LLD 209 Arak پالت چوبی سلف 1399/07/15 173,367 1,000 0 شازند (اراک)
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/07/06 168,166 300 300 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/07/06 173,367 600 600 مهاباد
2,700 3,562

 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LH0030Arya-sasol پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 218,592 1,320 0 آریاساسول
2420h پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 208,183 550 550 امیرکبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/07/15 208,183 800 0 بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/07/15 208,183 800 0 بندر امام
2420F3 kordestan پالت چوبی نقدی 1399/07/06 222,755 240 240 کردستان
2420E3 kordestan پالت چوبی نقدی 1399/07/06 208,183 312 312 کردستان
2102TX00-LALE پالت چوبی نقدی 1399/07/06 208,183 110 1,276 لاله
2100lale پالت چوبی نقدی 1399/07/06 222,755 44 66 لاله
4,176 2,444

 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/07/29 251,894 294 0 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/07/06 251,894 105 0 بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت فلزی 1399/07/29 235,519 693 تخت جمشید
1,092 0

اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 342,806 555 0 تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/07/22 342,806 150 0 تبریز
705 0

 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ZH525J NAVID جامبوبگ نقدی 1399/07/09 1,990,720 609 0 نوید زر شیمی
609 0

پی وی سی (PVC)

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PVC S65 Abadan پالت چوبی نقدی 1399/07/06 198,481 500 0 آبادان
PVC S57 Abadan پالت چوبی سلف 1399/07/29 218,329 500 0 آبادان
E6834 Arvand پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/06 228,659 660 0 اروند
PVC S65 Arvand جامبوبگ سلف 1399/07/28 198,481 4,500 0 اروند
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/07/15 198,481 2,706 0 بندر امام
PVC S65 Ghadir جامبوبگ نقدی 1399/07/06 198,481 1,300 0 بندر امام
PVC S65 Ghadir جامبوبگ سلف 1399/07/29 198,481 800 0 غدیر
10966 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی