عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HP525j jam پالت چوبی نقدی 1399/07/07 199,072 816 0 پلی پروپیلن جم
816 0

پلیمر پلاست مولایی

تولید کننده مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی