پلیمری

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

پلی کربنات

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS khozestan پالت چوبی نقدی 1399/08/03 538,000 32 0 خوزستان
LED khozestan پالت چوبی سلف 1399/08/24 548,645 32 0 خوزستان
PC W1 پالت چوبی سلف 1399/08/03 536,000 32 0 خوزستان
96

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE 50-Sahand جامبوبگ نقدی 1399/07/08 171,840 200 0 پلی استایرن سهند
200

اپوکسی رزین

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL بشکه سلف 1399/08/03 629,500 25 80 خوزستان
Khozestan-E1X75LC بشکه سلف 1399/08/03 529,500 25 35 خوزستان
50 115

اپوکسی رزین

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL بشکه سلف 1399/08/03 629,500 25 80 خوزستان
Khozestan-E1X75LC بشکه سلف 1399/08/03 529,500 25 35 خوزستان
50 115

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
jam (پودر) 5000S جامبوبگ نقدی 1399/07/08 180,739 240 1000 پلی پروپیلن جم
5000S Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/08 186,329 110 220 جم
350 1220

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی