معاملات مواد اولیه پلیمر

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6045prtro-pak پالت پلاستیکی سلف 1399/08/06 203,747 220 0 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/09 203,747 1376 0 تبریز
4512 Qom پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/09 199,672 100 0 محب بسپار ایده گستر
1696 0

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto کیسه نسیه 1399/07/09 185,924 220 0 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/09 172,538 287 287 تبریز
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/09 182,020 287 0 تبریز
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/09 185,924 1663 1663 تبریز
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/09 185,924 405 0 تخت جمشید پارس
MP08 qom کیسه نقدی 1399/07/09 185,924 300 0 محب پلیمر قم
3162 1950

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
R310 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/07/25 173,955 150 0 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/07/25 176,810 300 0 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/07/25 171,747 250 0 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/07/25 176,810 300 0 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab جامبوبگ سلف 1399/07/25 173,955 150 0 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/07/09 164,843 40 0 تبریز
1190 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد اولیه پلاستیک و محصولات پلیمری و پتروشیمی