عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

اکریلونیتریل بوتادین استایرن -ABS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/13 370,376 555 305 تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی سلف 1399/07/29 370,376 150 0 قائد بصیر
705 305

استایرن بوتادین رابر SBR

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1712-takhe-jamshid پالت فلزی نقدی 1399/07/13 257,927 693 0 تخت جمشید
693

پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LH0030 Arya-sasol پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/13 230,760 1100 0 آریا ساسول
LF 190 Arya پالت چوبی نقدی 1399/07/13 219,771 220 0 آریا ساسول
2420h پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/13 219,771 220 1980 امیرکبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/07/29 219,771 760 0 بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/07/22 219,771 740 0 بندر امام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/07/13 219,771 552 552 کردستان
3592 2532

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی سلف 1399/08/07 183,375 330 2882 امیرکبیر
LL 0209KJ پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/13 184,448 220 0 تبریز
LLD 209 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/13 183,375 407 407 تبریز
LLD 209 Arak پالت چوبی سلف 1399/07/22 183,375 800 0 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/07/13 177,874 400 400 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/07/13 183,375 504 504 مهاباد
2661 4193

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6040UA-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/13 180,071 220 0 تبریز
5030sa tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/13 182,812 220 0 تبریز
jam(پودر) 52511 جامبوبگ نقدی 1399/07/13 170,508 120 0 جم
(پودر) 52505 جامبوبگ نقدی 1399/07/13 170,508 35 0 جم
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/13 175,781 1012 1496 جم
54B04 lorestan پالت چوبی نقدی 1399/07/13 175,781 192 0 لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/07/13 180,071 768 768 لرستان
2567 2264

پلی اتیلن سنگین بادی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/07/20 185,617 1000 0 بندر امام
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/07/13 185,617 864 864 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/13 185,617 1518 0 مارون
3382 864

پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/13 194,909 1210 330 تبریز
1210 330

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/07/13 199,320 380 3420 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) کیسه نقدی 1399/07/13 215,834 120 1080 امیرکبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/13 209,625 1012 2090 جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/07/13 215,834 1500 0 شازند اراک
CRP100B Arak پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/13 215,834 460 0 شازند اراک
3472 6590

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت چوبی نقدی 1399/07/13 186,432 1276 0 آریاساسول
3713 arya پالت چوبی نقدی 1399/07/13 197,159 440 0 آریاساسول
F7000 Ilam پالت چوبی سلف 1399/07/22 186,432 814 0 ایلام
EX5 Marun جامبوبگ نقدی 1399/07/13 186,432 210 0 مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/07/13 186,432 1518 0 مهر
4258 0

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/07/13 185,955 175 0 تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/07/13 185,955 195 0 تبریز
370 0

پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/08/06 146,918 506 484 تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/08/06 144,063 506 990 تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/08/06 153,849 506 506 تندگویان
PET-BG825 جامبوبگ سلف 1399/08/06 149,500 506 1496 تندگویان
2024 3476

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/08/06 150,147 506 990 تندگویان
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1399/08/06 145,084 506 506 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/08/06 141,887 506 1496 تندگویان
Super Bright TG645 جامبوبگ سلف 1399/08/06 145,884 506 990 تندگویان
2024 3982

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی