قیمت مواد پلیمر

عرضه های مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در روز  سه شنبه 30 دی

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 30 دی ماه 1399 عرضه مواد پلیمری در بورس کالا بشرح ذیل می باشد :

عرضه پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی  در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
552R Jam پالت چوبی نقدی 1399/11/05 311,407 600 600 پلی پروپیلن جم
510L Jam پالت چوبی نقدی 1399/11/05 311,407 672 0 پلی پروپیلن جم
510L Jam پالت چوبی سلف 1399/11/18 311,407 600 0 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar پالت چوبی نقدی 1399/11/05 311,407 400 0 پلی نار
YI250 polynar پالت چوبی نقدی 1399/11/05 311,407 400 0 پلی نار
1101s rejal جامبوبگ نقدی 1399/11/05 311,407 109 218 رجال
RG 1102 XK Rejal جامبوبگ نقدی 1399/11/05 311,407 109 653 رجال
RG 1102XL Rejal جامبوبگ نقدی 1399/11/05 311,407 109 479 رجال
Z30S Marun پالت چوبی نقدی 1399/11/05 311,407 1100 0 پتروشیمی مارون
C30S Marun جامبوبگ نقدی 1399/11/05 311,407 33 0 پتروشیمی مارون
(پودر) ZH552R جامبوبگ نقدی 1399/11/05 302,065 210 0 نوید زر شیمی
552R Navid جامبوبگ نقدی 1399/11/05 311,407 420 0 نوید زر شیمی
510L Navid جامبوبگ نقدی 1399/11/05 311,407 210 0 نوید زر شیمی
ZH 550J navid جامبوبگ نقدی 1399/11/05 311,407 210 0 نوید زر شیمی
5182 1950
عرضه پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HP525j jam پالت چوبی نقدی 1399/11/05 326,615 960 0 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal جامبوبگ نقدی 1399/11/05 326,615 435 0 رجال
ZH 525J navid جامبوبگ نقدی 1399/11/05 326,615 1008 0 نوید زر شیمی
2403 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/11/28 201,152 506 0 پتروشیمی شهید تندگویان
TG641 جامبوبگ سلف 1399/11/28 193,702 198 0 پتروشیمی شهید تندگویان
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1399/11/28 194,247 506 1496 پتروشیمی شهید تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/11/28 189,886 506 2002 پتروشیمی شهید تندگویان
1716 3498
عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 300 tabriz جامبوبگ سلف 1399/11/14 284,668 120 0 پتروشیمی تبریز
120 0
عرضه پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Rp270G shazand پالت چوبی نقدی 1399/11/05 353,023 1600 0 شازند اراک
1600 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LF 190 Arya پالت چوبی نقدی 1399/11/05 293,962 1408 0 آریا ساسول
2420h پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 293,962 550 0  امیر کبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/11/12 293,962 800 0 بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/11/12 293,962 800 0 بندر امام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/11/05 293,962 504 504 کردستان
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1399/11/05 293,962 1210 0 لاله
2100lale پالت چوبی نقدی 1399/11/05 315,970 110 0 لاله
5382 504
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم  در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3713 arya پالت چوبی نقدی 1399/11/05 226,687 44 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir کیسه نقدی 1399/11/05 214,589 500 0 امیرکبیر
f7000 Miandoab پالت چوبی نقدی 1399/11/05 214,589 120 120 پتروشیمی میاندوآب
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/11/05 214,589 120 120 کرمانشاه باختر
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 214,589 1518 0 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/11/05 214,589 2508 0 مهر
4810 240

عرضه پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی  در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
440G jam پالت چوبی نقدی 1399/11/05 345,764 110 110 پلی پروپیلن جم
440L jam پالت چوبی نقدی 1399/11/05 345,764 330 0 پلی پروپیلن جم
548R jam پالت چوبی نقدی 1399/11/05 345,764 330 440 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam پالت چوبی نقدی 1399/11/05 361,492 110 110 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam پالت چوبی نقدی 1399/11/05 367,057 110 0 پلی پروپیلن جم
RP340 jam پالت چوبی نقدی 1399/11/05 353,023 110 110 پلی پروپیلن جم
548T jam پالت چوبی نقدی 1399/11/05 352,055 110 110 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar جامبوبگ نقدی 1399/11/05 345,764 315 0 پلی نار
EPC40R shazand پالت چوبی نقدی 1399/11/05 345,764 700 0 شازند اراک
RP 210G پالت چوبی نقدی 1399/11/05 345,764 900 0 شازند اراک
MR230 پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 345,764 418 0 مارون
ZH 515 MA navid جامبوبگ نقدی 1399/11/05 327,134 105 0 نوید زر شیمی
ZB 548R navid جامبوبگ نقدی 1399/11/05 345,764 147 0 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid جامبوبگ نقدی 1399/11/05 345,764 168 0 نوید زر شیمی
332C navid جامبوبگ نقدی 1399/11/05 345,764 126 0 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid جامبوبگ نقدی 1399/11/05 360,766 42 0 نوید زر شیمی
4131 880

عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG735 جامبوبگ سلف 1399/11/28 198,752 286 0 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/11/28 204,620 506 0 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/11/28 200,512 506 1496 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/11/28 214,597 506 1298 پتروشیمی شهید تندگویان
1804 2794

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/11/05 241,483 500 1300 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) کیسه نقدی 1399/11/05 270,843 100 0 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) جامبوبگ نقدی 1399/11/05 270,843 290 0 امیرکبیر
CRP100 N پودر جامبوبگ نقدی 1399/11/05 242,119 800 0 پتروشیمی جم
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 249,607 660 1848 پتروشیمی جم
5000S Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 224,267 22 0 پتروشیمی جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/11/05 270,843 1000 0 شازند اراک
3372 3148
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840(پودر)-tabriz جامبوبگ نقدی 1399/11/05 217,038 50 0 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 223,750 1100 0 پتروشیمی تبریز
1150 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 223,775 1200 0 پتروشیمی بندر امام
bl3 jam پودر جامبوبگ نقدی 1399/11/05 217,062 280 0 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/11/05 223,775 744 744 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 223,775 1210 0 پتروشیمی مارون
3434 744

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
52511 jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 201,291 242 0 پتروشیمی جم
jam(پودر) 52511 جامبوبگ نقدی 1399/11/05 195,252 80 0 پتروشیمی جم
54B04 lorestan پالت چوبی نقدی 1399/11/05 201,291 216 0 پتروشیمی لرستان
538 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1922T lale پالت چوبی نقدی 1399/11/05 303,394 220 0 لاله
220 0
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی نقدی 1399/11/05 235,737 660 2552 امیرکبیر
LL 0209KJ پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 236,947 55 0 پتروشیمی تبریز
LLD 209 Arak پالت چوبی نقدی 1399/11/05 235,737 1000 0 شازند اراک
Lorestan(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/11/05 228,665 150 0 پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan پالت چوبی نقدی 1399/11/05 235,737 600 600 پتروشیمی لرستان
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/11/05 228,665 800 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/11/05 235,737 504 504 مهاباد
3769 3656
عرضه اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS157W2901-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 511,399 120 0 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 494,462 550 0 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/11/05 494,462 130 0 قائد بصیر
800 0
عرضه پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PVC S57 Abadan پالت چوبی سلف 1399/11/28 337,892 500 0 پتروشیمی آبادان 
E6834 arvand پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 350,232 44 407 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand جامبوبگ نقدی 1399/11/05 320,653 1500 0 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand پالت چوبی نقدی 1399/11/05 320,653 275 0 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 320,653 1727 0 پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/05 320,653 2508 0 بندر امام
PVC S60 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/11/14 344,788 2002 0 بندر امام
PVC S65 Ghadir جامبوبگ نقدی 1399/11/05 320,653 2500 0 غدیر
11056 407

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی