قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد

عرضه های مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به 7674 تن رسید.

عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی GPPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
GPPS 1309 artan-perto کیسه نقدی آرتان پترو کیهان 1400/02/29 299,271 200 0
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/02/29 299,271 1,104 0
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/02/29 292,987 76 0
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی تخت جمشید 1400/02/29 299,271 72 0
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی تخت جمشید پارس 1400/02/29 299,271 567 0
32N eseen پالت چوبی نقدی تولیدی پلاستیک ایسین 1400/02/29 299,271 80 0
MP08 qom کیسه نقدی محب پلیمر قم 1400/02/29 299,271 150 0
2,249 0
عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
F50 جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1400/02/29 306,402 50 0
F305 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1400/02/29 314,209 100 0
R310 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1400/02/29 323,338 588 0
F400 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1400/02/29 306,402 25 0
F100 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1400/02/29 319,432 800 0
F105 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1400/02/29 314,209 42 0
F200 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1400/02/29 319,432 700 0
F300 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1400/02/29 319,432 300 0
R200 -entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1400/02/29 323,338 500 0
3,105 0

عرضه پلیمر پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
6045prtro-pak پالت پلاستیکی نقدی پتروپاک مشرق زمین 1400/02/29 386,352 396 0
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/02/29 386,352 1,104 0
4512 Qom پالت پلاستیکی نقدی محب بسپار ایده گستر 1400/02/29 374,761 150 0
1,650 0
عرضه پلیمر اپوکسی رزین در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
اپوکسی رزین مایع E06SPL بشکه سلف پتروشیمی خوزستان 1400/03/09 1,159,000 115 0
اپوکسی رزین جامد E011P پالت چوبی سلف پتروشیمی خوزستان 1400/03/09 1,070,000 60 0
Khozestan-E1X75LC بشکه سلف پتروشیمی خوزستان 1400/03/09 991,000 95 0
270 0
عرضه پلیمر پلی کربنات در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه پالت چوبی سلف پتروشیمی خوزستان 1400/03/23 943,000 64 0
ABS khozestan پالت چوبی سلف پتروشیمی خوزستان 1400/03/23 941,000 64 0
LED khozestan پالت چوبی سلف پتروشیمی خوزستان 1400/03/23 995,000 48 0
0407UR khozestan پالت چوبی سلف پتروشیمی خوزستان 1400/03/23 939,000 80 0
PC 1012UR پالت چوبی سلف پتروشیمی خوزستان 1400/03/23 939,000 96 0
PC W1 پالت چوبی سلف پتروشیمی خوزستان 1400/03/23 991,000 48 0
400 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک