پلیمر

عرضه های مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

به گزارش پلیمر  پلاست مولایی روز شنبه 07 دی  ماه 1399 عرضه مواد پلیمر  در بورس کالا به 5 هزار و 290  تن رسید.

عرضه پلیمر  پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE  در بورس کالا
گرید پلیمر نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LL 235F6 jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/10 233,870 220 0 پتروشیمی جم
220 0

عرضه پلیمر  پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
52518 پودر جامبوبگ نقدی 1399/10/10 202,078 100 0 پتروشیمی جم
100 0

عرضه پلیمر پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6045prtro-pak پالت پلاستیکی سلف 1399/11/06 343,009 242 0 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/10 343,009 1,104 0 پتروشیمی تبریز
1,346 0
عرضه پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto کیسه نسیه 1399/10/10 267,005 250 0 آرتان پتروکیهان
GPPS 1160-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/10 244,908 76 0 پتروشیمی تبریز
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/10 260,560 76 0 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/10 267,005 1,104 0 پتروشیمی تبریز
takht-jamshid 1461 پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/10 267,005 36 0 تخت جمشید
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/10 267,005 36 0 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/10 267,005 648 0 تخت جمشید پارس
32N eseen پالت چوبی نقدی 1399/10/10 267,005 128 0 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom کیسه نقدی 1399/10/10 267,005 350 0 محب پلیمر قم
2,704 0

عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید

نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE-1000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/10/10 309,428 220 0 پتروشیمی بانیار
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/10/10 309,428 220 0 پتروشیمی بانیار
SE-3000 baniar جامبوبگ نقدی 1399/10/10 309,428 220 0 پتروشیمی بانیار
SE-4000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/10/10 307,910 220 0 پتروشیمی بانیار
EPS 400 tabriz جامبوبگ سلف 1399/10/17 302,093 40 0 پتروشیمی بانیار 
920 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی