عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا سه شنبه 25 شهریور

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا سه شنبه 25 شهریور

اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS 150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 381,831 405 0 تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی سلف 1399/07/15 341,831 150 قائد بصیر
555

 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/07/22 242,743 378 0 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/07/22 242,743 126 0 بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت فلزی سلف 1399/07/09 227,093 504 0 تخت جمشید
1008

 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
 LH0030 Arya-sasol پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 210,227 1,892 0 آریا ساسول
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/07/08 199,820 800 0 بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/07/08 199,820 800 0 بندر امام
2420F3 kordestan پالت چوبی نقدی 1399/06/30 21,439 360 360 کردستان
 2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/06/30 199,820 360 360 کردستان
2420E02-kordestan پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 199,820 144 0 کردستان
2100lale پالت چوبی نقدی 1399/06/30 214,390 44 66 لاله
4400 786

 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی سلف 1399/07/05 171,830 550 2662 امیرکبیر
LLD 209 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 171,830 220 0 تبریز
LLD 209 Arak پالت چوبی سلف 1399/07/08 171,830 1,000 0 شازند(اراک)
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/06/30 166,675 500 500 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/06/30 17,183 480 360 مهاباد
22 Bf7 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/06/30 178,866 288 0 مهاباد
3038 3522

پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1922 Lale پالت چوبی نقدی 1399/06/30 206,064 88 0 لاله
88 0

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Hi500 پالت پلاستیکی سلف 1399/07/08 166,875 1,000 0 بندر امام
6040-UA-Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 170,895 220 0 تبریز
5030sa Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 173,550 220 0 تبریز
525050UV Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 170,895 220 286 جم
525050 (پودر) جامبوبگ نقدی 1399/06/30 161,869 35 0 جم
Jam 52518 پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 166,875 1,012 1,012 جم
54B04 Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/06/30 166,875 504 504 لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/06/30 170,895 504 504 لرستان
3715 2306

 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Bandar 0035 پالت پلاستیکی سلف 1399/07/22 174,685 1,000 0 بندر امام
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 174,685 220 506 جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/06/30 174,685 816 816 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 174,685 1,518 0 مارون
3554 1322

 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Tabriz 3840 پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 184,928 1,001 0 تبریز
1001 0

پلی اتیلن سنگین

اکستروژن

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HEX 4460 (PE80) پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 188,395 110 0 آریاساسول
EX3G Amirkabir کیسه نقدی 1399/06/30 187,065 160 0 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) کیسه نقدی 1399/06/30 202,196 400 1,200 امیرکبیر
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/06/30 187,065 500 1,800 امیرکبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 196,737 1,012 2,090 جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/06/30 202,196 1,500 0 شازند (اراک)
CRP100B Arak پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 202,196 460 0 شازند (اراک)
4142 5090

 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
arya 3713 پالت چوبی نقدی 1399/06/30 187,762 220 آریاساسول
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/06/30 177,710 814 ایلام
EX5 marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/06/30 177,710 1,518 مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/06/30 177,710 2,002 مهر
4554

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/06/30 173,192 205 تبریز
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/06/30 173,192 155 تبریز
360

 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG735 جامبوبگ سلف 1399/07/22 134,639 264 0 تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/07/22 138,483 704 0 تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/07/22 135,792 506 1012 تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/07/22 145,016 506 1496 تندگویان
PET-BG825 جامبوبگ سلف 1399/07/22 140,917 506 506 تندگویان
2486 304

 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/07/22 140,694 506 506 تندگویان
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1399/07/22 135,950 506 506 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/07/22 132,954 506 2002 تندگویان
Super Bright TG645 جامبوبگ سلف 1399/07/22 136,699 506 990 تندگویان
2024 4004

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی 

منبع : ویکی پلاست