پلی استایرن

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 12 اسفند ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا بشرح ذیل می باشد:

عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی –  LDPE در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
LLD 209 Amir امیرکبیر پالت چوبی نقدی 1399/12/17 260,427 660 4,730
LL 235F6 jam پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 264,968 110 110
(پودر) 235F6 پتروشیمی جم جامبوبگ نقدی 1399/12/17 257,019 240 200
LLD 209 Arak شازند اراک پالت چوبی نقدی 1399/12/17 260,427 1,000 0
mahabad(پودر) 22B02 مهاباد جامبوبگ نقدی 1399/12/17 252,614 450 0
20BF5 (پودر) مهاباد جامبوبگ نقدی 1399/12/17 260,323 150 0
LLD 22B03 Mahabad مهاباد پالت چوبی نقدی 1399/12/17 260,427 120 120
LLD 22b02 Mahabad مهاباد پالت چوبی نقدی 1399/12/17 260,427 480 480
3,210 5,640
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
1922T Arya آریا ساسول پالت چوبی نقدی 1399/12/17 335,139 66 44
1922T lale پتروشیمی لاله پالت چوبی نقدی 1399/12/17 335,139 132 0
198 44

عرضه پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
Hi500 پتروشیمی بندرامام  پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 231,968 500 0
62N07UV miandoab پتروشیمی میاندوآب پالت چوبی نقدی 1399/12/17 236,509 120 0
62N07 miandoab پتروشیمی میاندوآب پالت چوبی نقدی 1399/12/17 231,968 120 0
6040UA-tabriz پتروشیمی تبریز پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 217,378 220 0
52518 Jam پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 231,968 1,023 1,287
(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان جامبوبگ نقدی 1399/12/17 225,009 500 0
62N07UV Lorestan پتروشیمی لرستان پالت چوبی نقدی 1399/12/17 236,509 384 384
2,867 1,671
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
0035 Bandar پتروشیمی بندرامام پالت پلاستیکی سلف 1399/12/26 249,140 1,200 0
Bl3 Jam پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 249,140 220 286
Bl3 Bakhtar کرمانشاه باختر پالت چوبی نقدی 1399/12/17 249,140 744 744
Bl3 Marun پتروشیمی مارون  پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 249,140 1,210 0
3,374 1,030
عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR  در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
SBR-1502 Bandar بندر امام پتروشیمی بندرامام پالت فلزی سلف 1399/12/26 425,641 504 0
SBR-1502 Bandar بندر امام پتروشیمی بندرامام پالت فلزی سلف 1399/12/26 425,641 210 0
1712-takhe-jamshid تخت جمشید پالت فلزی نقدی 1399/12/17 410,065 640 0
1,354 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
5110 Arya آریا ساسول پالت چوبی نقدی 1399/12/17 245,133 1,716 0
EX5 AmirKabir امیر کبیر کیسه نقدی 1399/12/17 245,133 540 0
F7000 Ilam پتروشیمی ایلام پالت چوبی نقدی 1399/12/17 245,133 924 0
EX5 Marun پتروشیمی مارون پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 245,133 1,518 0
F7000 Mehr پتروشیمی مهر پالت چوبی نقدی 1399/12/17 245,133 3,014 0
7,712 0
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
EX3 AmirKabir پتروشیمی امیرکبیر جامبوبگ نقدی 1399/12/17 251,165 200 300
CRP100N jam پتروشیمی جم پالت پلاستیکی سلف 1400/01/14 259,265 1,012 1,496
5000S Jam پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 254,215 110 110
CRP100B Arak شازند اراک پالت چوبی نقدی 1399/12/17 273,514 1,000 0
2,322 1,906
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
PET-BG781 پتروشیمی تندگویان جامبوبگ سلف 1400/01/16 237,194 506 506
PET-BG785 پتروشیمی تندگویان جامبوبگ سلف 1400/01/16 232,409 506 1,496
PET-BG821 پتروشیمی تندگویان جامبوبگ سلف 1400/01/16 248,814 506 1,078
1,518 3,080

عرضه پلیمر  پلی اتیلن سبک فیلم –  LLDPE  در بورس کالا

گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
LFI 2119 آریاساسول پالت چوبی نقدی 1399/12/17 325,185 1,342 0
LFI 2047A آریاساسول پالت چوبی نقدی 1399/12/17 328,591 66 0
2420h امیرکبیر پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 325,185 550 0
2420d امیرکبیر پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 341,776 1,100 0
0075 Bandar پتروشیمی بندر امام پالت پلاستیکی سلف 1399/12/24 325,185 1,200 0
020 Bandar پتروشیمی بندر امام پالت پلاستیکی سلف 1399/12/24 325,185 1,200 0
2420E02-kordestan کردستان پالت چوبی نقدی 1399/12/17 325,185 504 504
2102TX00-lale پتروشیمی لاله پالت چوبی نقدی 1399/12/17 325,185 1,210 0
2100lale پتروشیمی لاله پالت چوبی نقدی 1399/12/17 348,412 110 0
7,282 504
عرضه پلیمر  پلی اتیلن  ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
Super Bright- TG641 پتروشیمی تندگویان جامبوبگ سلف 1400/01/16 239,207 506 2,024
TG641 MOD پتروشیمی تندگویان جامبوبگ سلف 1400/01/16 230,959 506 374
TG645 پتروشیمی تندگویان جامبوبگ سلف 1400/01/16 225,749 506 2,794
Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان جامبوبگ سلف 1400/01/16 232,261 286 0
1,804 5,192
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
3840 Tabriz پتروشیمی تبریز پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 255,399 1,100 253
1,100 253
عرضه پلیمر  پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
EPS 200 tabriz پتروشیمی تبریز جامبوبگ نقدی 1399/12/17 328,529 120 70
EPS 300 tabriz پتروشیمی تبریز جامبوبگ نقدی 1399/12/17 328,529 120 30
240 100

عرضه پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا

گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
ABS150 Tabriz پتروشیمی تبریز پالت پلاستیکی سلف 1399/12/26 570,277 550 0
N50-ghaed-basir قائد بصیر پالت چوبی نقدی 1399/12/17 570,277 130 0
680 0
عرضه پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
E6834 arvand پتروشیمی اروند پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 375,831 44 407
PVC S65 Arvand پتروشیمی اروند پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 343,032 1,507 0
PVC S65 Arvand پتروشیمی اروند جامبوبگ نقدی 1399/12/17 343,032 2,000 0
3,551 407

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی