پلیمر قیمت مواد پتروشیمی

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه 16 اسفند ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا بشرح ذیل می باشد:

عرضه پی وی سی PVC در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
Khozestan-E1X75LC بشکه پتروشیمی خوزستان  1400/01/14 817,000 95 0
95 0
عرضه پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
52518 پودر جامبوبگ پتروشیمی جم  1399/12/19 225,009 37 0
37 0
عرضه پلی اتیلن استایرن انبساطی  EPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
SE 50-Sahand جامبوبگ پلی استایرن سهند  1400/01/16 315,986 300 0
300 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی