پتروشیمی پلیمر

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یک شنبه 17 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

عرضه پلیمر پلی استایرن مقاوم  HIPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
6045prtro-pak پالت پلاستیکی نقدی پتروپاک مشرق زمین 1399/12/20 374,494 308 0
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1399/12/20 374,494 1,104 0
4512 Qom پالت پلاستیکی نقدی محب بسپار ایده گستر 1399/12/20 370,749 50 0
1,462 0
عرضه پلیمر پلی  استایرن معمولی –  GPPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
GPPS 1309 artan-perto کیسه نسیه آرتان پترو کیهان 1399/12/20 317,623 250 0
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1399/12/20 310,886 287 0
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی سلف پتروشیمی تبریز 1400/01/14 317,623 1,104 0
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تخت جمشید  1399/12/20 317,623 36 0
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی تخت جمشید پارس 1399/12/20 317,623 486 0
2,163 0
عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی –  EPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی بانیار 1399/12/20 317,551 616 0
616 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک