قیمت مواد پتروشیمی

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 26 اسفند ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا بشرح ذیل می باشد:

عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان 1400/01/24 242,909 506 1,496
TG645 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان 1400/01/24 229,242 506 3,300
Super Bright TG645 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان 1400/01/24 235,855 198 0
1,210 4,796
عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/14 340,580 120 30
EPS 300 tabriz جامبوبگ نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/14 340,580 120 30
240 60
عرضه پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
ZH 525J navid جامبوبگ نقدی نوید زر شیمی  1400/01/14 451,358 273 336
273 336

عرضه پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی  در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
565S maron پالت چوبی نقدی پتروشیمی مارون  1400/01/14 459,381 1,496 0
1,496 0
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
2420d پالت پلاستیکی نقدی امیر کبیر 1400/01/14 355,933 550 0
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف پتروشیمی بندرامام  1400/01/16 338,984 600 0
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف پتروشیمی بندرامام 1400/01/16 338,984 1,200 0
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی پتروشمی کردستان 1400/01/14 338,984 504 504
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی پتروشیمی لاله 1400/01/14 338,984 352 0
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی پتروشیمی لاله 1400/01/14 338,984 1,078 0
4,284 504
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
PET-BG731 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان  1400/01/24 242,819 132 0
PET-BG781 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان 1400/01/24 244,936 506 1,012
PET-BG785 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان 1400/01/24 239,995 506 1,320
PET-BG821 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان 1400/01/24 256,936 506 1,012
1,650 3,344

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
EX5 AmirKabir جامبوبگ نقدی امیر کبیر 1400/01/14 261,604 40 0
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی پتروشیمی ایلام 1400/01/14 261,604 924 0
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی کرمانشاه باختر 1400/01/14 261,604 240 0
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی مارون 1400/01/14 261,604 2,244 0
3,448 0
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
EX3 AmirKabir کیسه سلف امیر کبیر 1400/01/24 272,961 500 1,500
CRP100N jam پالت پلاستیکی سلف پتروشیمی جم 1400/01/25 281,766 1,012 1,496
5000S Jam پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی جم 1400/01/08 270,412 110 88
1,622 3,084
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/14 265,727 1,100 0
1,100 0
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
0035 Bandar پالت پلاستیکی سلف پتروشیمی بندر امام 1400/01/16 273,473 1,200 0
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی جم 1400/01/08 273,473 110 110
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی کرمانشاه باختر 1400/01/14 273,473 768 768
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی مارون 1400/01/14 273,473 484 0
2,562 878

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
62N07UV miandoab پالت چوبی نقدی پتروشیمی میاندوآب 1400/01/14 246,501 120 0
62N07 miandoab پالت چوبی نقدی پتروشیمی میاندوآب 1400/01/14 242,097 120 0
6040UA-tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/14 226,738 154 0
6070 UA پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/14 239,090 154 0
5030sa tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/14 250,294 506 0
52518 پودر جامبوبگ نقدی پتروشیمی جم 1400/01/08 234,834 200 380
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی جم 1400/01/08 242,097 1,023 1,287
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی پتروشیمی لرستان 1400/01/14 234,834 500 0
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی پتروشیمی لرستان 1400/01/14 246,501 504 504
3,281 2,171
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
1922T lale پالت چوبی نقدی پتروشیمی لاله 1400/01/14 349,153 132 0
132 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE  در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
LLD 209 Amir پالت چوبی نقدی امیر کبیر 1400/01/14 291,116 660 3,300
LL 235F6 jam پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی جم 1400/01/08 295,520 110 110
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی مهاباد 1400/01/14 282,382 500 0
20BF5 (پودر) جامبوبگ نقدی مهاباد 1400/01/14 289,858 100 0
LLD 22b01 Mahabad پالت چوبی نقدی مهاباد 1400/01/14 291,116 240 240
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی مهاباد 1400/01/14 291,116 360 360
1,970 4,010
عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت چوبی سلف پتروشیمی بندر امام 1400/01/16 460,994 400 0
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت چوبی سلف پتروشیمی بندر امام 1400/01/16 460,994 160 0
1712-takhe-jamshid پالت چوبی نقدی تخت جمشید 1400/01/08 446,824 640 0
1200 0

عرضه اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
N50-ghaed-basir پالت چوبی سلف پتروشیمی قائد بصیر 1400/01/25 553,068 130 0
130 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی